جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان چهارمحال و بختياري

60 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 4 ساعت پيش
155 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 553 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 152 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 7 ماه و 8 روز پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23/5 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 15 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 433 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 25 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 25 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 5 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 197 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 431 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 8 ماه و 16 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 364 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 494 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 15 روز پيش
5/37 میلیارد تومان
مساحت زمین: 179 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 30 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 15 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شهرکردزمین فارسان