جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان چهارمحال و بختياري

600 میلیون تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 روز و 17 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 20 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 666 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 8 روز و 8 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 48000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 2 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
155 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 553 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 15 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 152 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 11 ماه پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 433 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 17 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 17 روز پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 11 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین شهرکردزمین بروجن