جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

100 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 588 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 12 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 560 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
336 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
82 میلیون تومان
مساحت زمین: 129 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 635 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
4/9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 14 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 434 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 7 روز پيش
53 میلیون تومان
مساحت زمین: 85 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 623 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 8 روز پيش
2/347 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8096 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 289 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 72 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین بوکانزمین پیرانشهرزمین تکابزمین خویزمین سلماسزمین میاندوآبزمین نقده