جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

100 میلیون تومان
مساحت زمین: 122 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 819 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 16 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 244 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 17 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 207 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 241 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 22 ساعت پيش
88 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 366 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 13 ساعت پيش
18 میلیون تومان
مساحت زمین: 114 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 157 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 28/5 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 20 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
20 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
144 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 247 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 195 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 358 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 56 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین بوکانزمین پلدشتزمین تکابزمین خویزمین مهابادزمین میاندوآب