جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

100 میلیون تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 277 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 12 ساعت پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 12 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 183 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 20 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 625 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
255 میلیون تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 927 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 405 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 209 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10590 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 236 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 7000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 590 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
42 میلیون تومان
مساحت زمین: 167 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 251 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین بوکانزمین پلدشتزمین تکابزمین چایپارهزمین خویزمین مهابادزمین میاندوآب