جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

فوق العاده
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر

شماره تماس: 0472-141 (0914)
شماره تماس: 5867-146 (0939)
1/9 هزار
27 میلیون تومان
مساحت زمین: 120 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 18 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 2429 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 349 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 134 متر
آگهی توسط مشاور املاک 24 روز و 22 ساعت پيش
39 میلیون تومان
مساحت زمین: 2650 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
4/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 753 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 173 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 751 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 590 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 29 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/1 میلیون تومان
کاربری: پارکینگ
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
1/954 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8095 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 241 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین پلدشتزمین تکابزمین خویزمین مهابادزمین میاندوآبزمین نقده