جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

190 میلیون تومان
مساحت زمین: 1070 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 177 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 12 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 276 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 724 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 3 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 2 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 130 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 12 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30000 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 15 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 95 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 170 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 882 هزار تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 15 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین بوکانزمین پلدشتزمین پیرانشهرزمین تکابزمین خویزمین میاندوآبزمین نقده