جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

فوق العاده
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر

شماره تماس: 0472-141 (0914)
شماره تماس: 5867-146 (0939)
1/3 هزار
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 173 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 751 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 ساعت و 47 دقيقه پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 18 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 590 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 16 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4/1 میلیون تومان
کاربری: پارکینگ
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
1/952 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8095 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 241 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 7000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 42 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 358 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 418 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9540 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 146 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 83 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 15 روز پيش
20 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین بوکانزمین پلدشتزمین پیرانشهرزمین تکابزمین خویزمین مهابادزمین میاندوآبزمین نقده