جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان غربي

150 میلیون تومان
مساحت زمین: 358 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 418 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 19 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9540 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 146 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 83 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 23 ساعت پيش
20 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
40 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 3000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 270 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
432 میلیون تومان
مساحت زمین: 3600 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 174 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
385 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 314 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 37 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 1070 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 177 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 276 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 724 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین ارومیهزمین بوکانزمین پلدشتزمین پیرانشهرزمین تکابزمین خویزمین مهابادزمین میاندوآبزمین نقده