جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

ویژه
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 47 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 8 ساعت پيش
275/2 میلیون تومان
مساحت زمین: 860 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 47 دقيقه پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: دامپروری
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 22 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 22 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 4 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 20 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 14 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1580 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 822 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 22 ساعت پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 118 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 21 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 2150 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 65 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 20 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 7 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 6 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین اهرزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین ملکانزمین میانهزمین هریسزمین هشترود