جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

1/025 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14644 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 69 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 22 ساعت و 56 دقيقه پيش
6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 118 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 2 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 214 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 15 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 174 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 316 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 1 ساعت پيش
412 میلیون تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 12 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 12 روز و 22 ساعت پيش
58 میلیون تومان
مساحت زمین: 488 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 118 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 27/9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 16 ساعت پيش
132 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 16 ساعت پيش
27 میلیون تومان
مساحت زمین: 181 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 149 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 16 ساعت پيش
51 میلیون تومان
مساحت زمین: 67 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 761 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 21 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 675 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 13 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 16 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین اهرزمین بستان آبادزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین عجب‌شیرزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین ملکانزمین میانهزمین هریسزمین هشترود