جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

442/8 میلیون تومان
مساحت زمین: 1384 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 روز و 18 ساعت پيش
787 میلیون تومان
مساحت زمین: 2626 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 299 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 1 روز و 19 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 91 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 35 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 23 ساعت پيش
1/489 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 3 ساعت پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 407 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 15 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1570 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 191 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 20 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز پيش
4/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 4 ساعت پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 23 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 22 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 1037 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 53 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 4 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 117 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 13 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین اهرزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین عجب‌شیرزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین ملکانزمین ممقانزمین میانهزمین هریسزمین هشترود