جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

فوق العاده
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 317 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی

شماره تماس: 5600-518 (0912)
1/3 هزار
ویژه
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/6 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 6 ساعت پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 28 روز و 10 ساعت پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 14 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 10 ساعت پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 785 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 4 روز و 8 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 2677 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 16 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 5 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 15 روز و 10 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 1020 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 63 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1020 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 1 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 788 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 444 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 4 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین اهرزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین مراغهزمین مرندزمین میانهزمین هریسزمین هشترود