جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

9/999 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 999 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 6 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 54 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 20 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 8321 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 72 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 2 ساعت پيش
142 میلیون تومان
مساحت زمین: 3550 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 150 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 19 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 600000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 466 تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 162 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 73 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 22 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 2/7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 3550 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
1/95 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 750 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین اهرزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین مراغهزمین میانهزمین هریسزمین هشترود