جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

100 میلیون تومان
مساحت زمین: 9000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 روز و 11 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 50 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 11 ساعت پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 7300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 روز و 12 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 346 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 روز و 18 ساعت پيش
1/872 میلیارد تومان
مساحت زمین: 156 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 12 ساعت پيش
1/489 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز و 20 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 950 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 94 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 17 ساعت پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 95 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 16 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 1302 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 99 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 23 روز و 18 ساعت پيش
111/1 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 22 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 24 روز و 12 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 7300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 26 روز و 9 ساعت پيش
148 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 822 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین اهرزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین عجب‌شیرزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین ممقانزمین میانهزمین هریسزمین هشترود