جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان آذربايجان شرقي

ویژه
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 47 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 14 ساعت پيش
205 میلیون تومان
مساحت زمین: 3400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 10 ساعت و 59 دقيقه پيش
790 میلیون تومان
مساحت زمین: 1990 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 396 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 11 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 11 ساعت پيش
1/215 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 13 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 13/5 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 9 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 615 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 4 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 2 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 53 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 3 ساعت پيش
40 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2825 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 14/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 36 متر
آگهی توسط مالک 8 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 15 ساعت پيش
68 میلیون تومان
مساحت زمین: 187 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 363 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10/3 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 4 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین اسکوزمین اهرزمین بستان آبادزمین بنابزمین جلفازمین سرابزمین شبسترزمین کلیبرزمین مراغهزمین مرندزمین ملکانزمین میانهزمین هریسزمین هشترود