جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اردبيل

750 میلیون تومان
مساحت زمین: 503 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 22 ساعت و 55 دقيقه پيش
285 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 20 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 576 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 13 ساعت پيش
43/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 104 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 13 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 7800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 51 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 21 روز و 12 ساعت پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 58000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 155 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 29 روز و 1 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 909 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 3 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
7 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 14 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 23 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 2200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 375 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 160000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 18 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اردبیلزمین بیله سوارزمین خلخالزمین سرعینزمین کوثرزمین گرمیزمین مشگین‌شهرزمین نمینزمین نیر