جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اردبيل

30 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 107 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/5 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 5 ساعت پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 144 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 18 ساعت پيش
14/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
20 میلیون تومان
مساحت زمین: 181 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
1/29 میلیارد تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 18 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 19 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 167 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 20 روز پيش
399 میلیون تومان
مساحت زمین: 342 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
330 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 5 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1060 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 943 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 7 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 952 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 23 روز پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 503 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 6 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اردبیلزمین خلخالزمین سرعینزمین مشگین‌شهرزمین نمینزمین نیر