جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اردبيل

1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 10 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 359 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 167 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 217 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 921 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6200 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 241 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
145 میلیون تومان
مساحت زمین: 162 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 895 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 16 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 24 روز پيش
796/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 27 روز پيش
415 میلیون تومان
مساحت زمین: 508 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 816 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 28 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 596 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 587 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 10 روز پيش
138/6 میلیون تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 550 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 20 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 52000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 961 تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اردبیلزمین خلخالزمین سرعینزمین کوثرزمین گرمیزمین مشگین‌شهرزمین نمین