جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان اردبيل

220 میلیون تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 29 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 1 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 128 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 6 روز و 15 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 8 روز پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 296 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 21 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 455 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 549 هزار تومان
کاربری: توریستی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
480 میلیون تومان
مساحت زمین: 32000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
7/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8157 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 919 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 130 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 107 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 17 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 144 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 18 روز پيش
14/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 6 روز پيش
20 میلیون تومان
مساحت زمین: 181 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 18 روز پيش
1/29 میلیارد تومان
مساحت زمین: 283 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اردبیلزمین خلخالزمین سرعینزمین کوثرزمین مشگین‌شهرزمین نمینزمین نیر