جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در منطقه 6 کرج

950 میلیون تومان
مساحت زمین: 1324 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 717 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 23 ساعت پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1560 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 288 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 14 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 627 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 478 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 1 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 15 روز پيش
3/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7297 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 431 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 61 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 25 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 12 روز پيش
302 میلیون تومان
مساحت زمین: 183 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 28 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین باغستان زمین حصارک بالا زمین دانشگاه تربيت معلم زمین شاهين ويلا زمین گلدشت زمین محدوده دانشگاه تربيت معلم