خرید زمین کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - بزرگراه کرج قزوین - جنب شرکت سوپا - پروژه - شهرک ولیعصر(هلجرد)
قیمت کل 80 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
7 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده مخصوص تهران کرج کیلومتر 8 ناصریه گرم دره - خیابان تاج بخش - کوچه محسنی - پلاک 502
قیمت کل 2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1175 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
11 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شهرک وحدت - خیابان گلستان غربی
قیمت کل 310 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - گوهردشت - بلوار انرژی اتمی - کوی کوثر
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 242 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 826 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کردان - کوهسار - قلعه چندار باغ انگوری
مساحت زمین: 850 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 176 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک
18 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - بلوار هفت تیر - بین - چهارراه کارخانه قند و هفت تیر
قیمت کل 17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6539 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
21 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کرج باغستان غربی لاله پنجم
قیمت کل 2/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهار باغ رامجین
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک
26 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده چالوس کیلومتر 3 روستای کندر
قیمت کل 440 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
27 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - بزرگراه - بین پل مهرشهر و پل حصارک
مساحت زمین: 34000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 823 هزار تومان
کاربری:

بایر

طول بر اصلی: 44 متر
آگهی توسط مشاور املاک
27 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده