خرید زمین کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهربلوارارم - خیابان 6آق تپه - خیابان ولیعصر - کوچه ولیعصر2 قواره سوم از - خیابان اصلی
مساحت زمین: 126 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 182 هزار تومان
کاربری:

بایر

طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کیانمهر اراضی مهدی آباد
قیمت کل 130 میلیون تومان
مساحت زمین: 255 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 509 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهر شهر - کیان مهر
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
6 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - نظر آباد - جاده نجم آباد روبه روی تینال تپه
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
قیمت کل 850 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
11 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - البرر - کرج روستای کردان - خیابان شهید فدایی بعد از مسجد جامع کردان بهارک2
قیمت کل 700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 45 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - - اریان شهر - بعد از - میدان استاندارد - تقاطع - بلوار امیر کبیر و مشکین آباد
قیمت کل 9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک
12 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - بلوار دانش
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - حصار - خط4 - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید انگوران - پلاک 266
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده ملارد - مقابل شهرداری منطقه 10 - خیابان بامداد
مساحت زمین: 3000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری:

بایر

طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 14 روز پيش در دودوتا ثبت شده