جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری
}

خرید زمین کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 208 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک
13 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 125 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 520 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
23 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 880 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مشاور املاک
24 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک
28 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 6/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک
29 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:2 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت زمین: 2300 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 282 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
تعداد بر:3 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 761 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 61 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر زمین: 305 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده