جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در کرج

700 میلیون تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 روز و 14 ساعت پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 روز و 18 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 19 ساعت پيش
50/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 12 ساعت پيش
50/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 12 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 17 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 627 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 478 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 12 روز پيش
1/577 میلیارد تومان
مساحت زمین: 584 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 13 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 58/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 58/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز پيش
3/52 میلیارد تومان
مساحت زمین: 880 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز پيش
17/22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2870 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز پيش
4/21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4210 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 16 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 1333 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 6 ساعت پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 1333 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 6 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 18 ساعت پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 16 روز و 19 ساعت پيش
599 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 20 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 252 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 595 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 20 روز پيش
1/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 231 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 21 ساعت پيش
17/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 117000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 149 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مشاور املاک 23 روز و 10 ساعت پيش
302 میلیون تومان
مساحت زمین: 183 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 24 روز پيش
505 میلیون تومان
مساحت زمین: 337 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 28 روز و 23 ساعت پيش
7/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 765 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
فروش زمین در تهرانفروش زمین در کرجفروش زمین در مشهدفروش زمین در اصفهانفروش زمین در تبریزفروش زمین در شمالخرید زمین در تهرانخرید زمین در کرجخرید زمین در مشهدخرید زمین در اصفهانخرید زمین در تبریزخرید زمین در شمالاملاک کیشقیمت ویلا در شمالقیمت خانهقیمت آپارتمانقیمت زمینسایت املاکفروش زمین در کرجخرید زمین در کرجفروش زمین در آساراخرید زمین در آسارافروش زمین در اشتهاردخرید زمین در اشتهاردفروش زمین در ماهدشتخرید زمین در ماهدشتفروش زمین در محمدشهرخرید زمین در محمدشهرخرید زمین در منطقه 1 کرجفروش آپارتمان در منطقه 1 کرجخرید زمین در منطقه 2 کرجفروش آپارتمان در منطقه 2 کرجخرید زمین در منطقه 3 کرجفروش آپارتمان در منطقه 3 کرجخرید زمین در منطقه 4 کرجفروش آپارتمان در منطقه 4 کرجخرید زمین در منطقه 5 کرجفروش آپارتمان در منطقه 5 کرجخرید زمین در منطقه 6 کرجفروش آپارتمان در منطقه 6 کرجخرید زمین در منطقه 7 کرجفروش آپارتمان در منطقه 7 کرجخرید زمین در منطقه 8 کرجفروش آپارتمان در منطقه 8 کرجخرید زمین در منطقه 9 کرجفروش آپارتمان در منطقه 9 کرجخرید زمین در منطقه 10 کرجفروش آپارتمان در منطقه 10 کرجخرید زمین در منطقه 11 کرجفروش آپارتمان در منطقه 11 کرجخرید زمین در منطقه 12 کرجفروش آپارتمان در منطقه 12 کرج