خرید زمین کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهار باغ
قیمت کل 110 میلیون تومان
مساحت زمین: 1950 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 56 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 72 متر
آگهی توسط مالک
23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - بلوار ارم - بالاتر از کاخ مروارید - کوی زنبق - کوچه میخک غربی - پلاک 74 - روبه روی پارک بهاران
قیمت کل 644 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - باغستان غربی - کوثر شمالی - لاله ششم قطعه 616
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
8 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - بلوار امیرکبیر - زمین های شاهد - قطعه259
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
9 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کرج سه راهی سهیلیه بعداز لشکرآباد نرسیده به روستای عباس آباد بزرگ
قیمت کل 90 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کیلومتر 3 - جاده کرج چالوس روستای کندر
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مالک
10 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس - فلکه پنجم شیراز غربی بر بیست متری - پلاک 2
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت زمین: 432 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک
12 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس - فلکه پنجم - بلوار بیات - بر 45متری
قیمت کل 9/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2365 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/9 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - باغستان بیدارچشمه
قیمت کل 332/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - دسیاهکلان بالاتراززندان رجایی - شهر - شهرک علی ابن ابیطالب
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 242 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 392 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده