خرید زمین کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده چالوس روستای کندر - محله حوملزون
قیمت کل 140 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 155 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 53 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
مساحت زمین: 13000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهار باغ - خیابان ساغر
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان درختی - روبروی نظام مهندسی
قیمت کل 10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک
8 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان خیام غربی
مساحت زمین: 880 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مشاور املاک
10 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا خیام غربی
قیمت کل 3/52 میلیارد تومان
مساحت زمین: 880 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - کیانمهر - زمینهای جهانگردی
قیمت کل 82 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 292 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
12 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده چالوس روستای کندر
قیمت کل 140 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 155 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 53 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهارباغ - جاده اقدسیه
قیمت کل 195 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده سهیلیه - ابتدای لشگر اباد
مساحت زمین: 750 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 173 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 42 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده