جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در کرج

1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 6 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 10 ساعت پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2770 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 روز و 7 ساعت پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 4 روز و 16 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2280 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 18 ساعت پيش
22/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15363 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 126 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 19 ساعت پيش
312 میلیون تومان
مساحت زمین: 390 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 16 ساعت پيش
599 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 14 ساعت پيش
78 میلیون تومان
مساحت زمین: 131 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 595 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 14 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 705 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 20 ساعت پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 17 روز و 18 ساعت پيش
162 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 900 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 14 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 58/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 9 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 7500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 66 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 58/5 متر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 9 ساعت پيش
3/52 میلیارد تومان
مساحت زمین: 880 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 9 ساعت پيش
17/22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2870 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 9 ساعت پيش
4/21 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4210 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 20 روز و 9 ساعت پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 75 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 20 روز و 19 ساعت پيش
17/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 117000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 149 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مشاور املاک 26 روز و 10 ساعت پيش
3/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7297 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 431 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 61 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 18 ساعت پيش
2/186 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1093 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 160 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
50/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
50/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
فروش زمین در تهرانفروش زمین در کرجفروش زمین در مشهدفروش زمین در اصفهانفروش زمین در تبریزفروش زمین در شمالخرید زمین در تهرانخرید زمین در کرجخرید زمین در مشهدخرید زمین در اصفهانخرید زمین در تبریزخرید زمین در شمالاملاک کیشقیمت ویلا در شمالقیمت خانهقیمت آپارتمانقیمت زمینسایت املاکفروش زمین در کرجخرید زمین در کرجفروش زمین در آساراخرید زمین در آسارافروش زمین در اشتهاردخرید زمین در اشتهاردفروش زمین در ماهدشتخرید زمین در ماهدشتفروش زمین در محمدشهرخرید زمین در محمدشهرخرید زمین در منطقه 1 کرجفروش آپارتمان در منطقه 1 کرجخرید زمین در منطقه 2 کرجفروش آپارتمان در منطقه 2 کرجخرید زمین در منطقه 3 کرجفروش آپارتمان در منطقه 3 کرجخرید زمین در منطقه 4 کرجفروش آپارتمان در منطقه 4 کرجخرید زمین در منطقه 5 کرجفروش آپارتمان در منطقه 5 کرجخرید زمین در منطقه 6 کرجفروش آپارتمان در منطقه 6 کرجخرید زمین در منطقه 7 کرجفروش آپارتمان در منطقه 7 کرجخرید زمین در منطقه 8 کرجفروش آپارتمان در منطقه 8 کرجخرید زمین در منطقه 9 کرجفروش آپارتمان در منطقه 9 کرجخرید زمین در منطقه 10 کرجفروش آپارتمان در منطقه 10 کرجخرید زمین در منطقه 11 کرجفروش آپارتمان در منطقه 11 کرجخرید زمین در منطقه 12 کرجفروش آپارتمان در منطقه 12 کرج