خرید زمین کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - پل کردان - سهیلیه - بعد از - شهرک زعفرانیه - شهرک اقبالیه
قیمت کل 286 میلیون تومان
مساحت زمین: 7150 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک
2 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - طاقان - دوراهی زیدشت - خیابان کولوندور - پلاک 1
قیمت کل 8/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 870 هزار تومان
کاربری:

خدماتی رفاهی

طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 233 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
7 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - دوراهی چالوس دیزین - ابتدای روستای وارنگه رود
قیمت کل 280 میلیون تومان
مساحت زمین: 928 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 301 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مالک
9 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده چالوس روستای کندر - محله حوملزون
قیمت کل 140 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 155 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 53 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
مساحت زمین: 13000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری:

بایر

آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهار باغ - خیابان ساغر
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 225 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان درختی - روبروی نظام مهندسی
قیمت کل 10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1250 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک
19 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان خیام غربی
مساحت زمین: 880 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مشاور املاک
20 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا خیام غربی
قیمت کل 3/52 میلیارد تومان
مساحت زمین: 880 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک
21 روز پيش در دودوتا ثبت شده