خرید زمین کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهر - شهر - بلوار ارم کیانمهر
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 428 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
1 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهار باغ
مساحت زمین: 2100 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شهرک واریان(رزکان نو) قطعه 830
قیمت کل 980 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده چالوس - 35 کیلومتری کرج روستای هرین
قیمت کل 195 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری:

بایر

طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهار باغ کرج - انتهای - خیابان دستغیب - کوچه خانی - دو نبش - ابعاد 20*20 - چسبیده به بافت شهر -
قیمت کل 80 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده ملارد - جنب پمپ بنزین - خ/صاحب الزمان - خ/سعدی - شهرک اسکویی - فلکه 4
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1520 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 296 هزار تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - حصارک بعد از پل
مساحت زمین: 17000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مشاور املاک
7 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - طالقان - شهرک طالقان
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک
7 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
قیمت کل 460 میلیون تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
8 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
قیمت کل 2/33 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1056 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 44 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده