خرید زمین کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - ابتدای - جاده اشتهارد - بعدازپلیس راه ماهدشت - روبروی پیچ اختراباد
مساحت زمین: 25000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 140 متر
آگهی توسط مشاور املاک
11 ساعت و 45 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - بلوار دانش اموز - خیابان فهیمی ثابت پشت بانک ملی
قیمت کل 1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 267 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/7 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - خیابان درختی - سمت عطار
قیمت کل 20 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 14/2 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کرج بعد از پل حصارک
قیمت کل 2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1400 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهر ویلا - خیابان درختی
مساحت زمین: 1310 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/8 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 53 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کوهسار کردان اغشت
مساحت زمین: 5000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده محمدشهر - خیابان همت - خیابان یکم شمالی - جنب باغ بهارستان امیر حسین
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

دامپروری

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس - ورودی - شهرک ناز - جنب دهکده
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری:

بایر

طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج
قیمت کل 1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
12 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - ابتدای - جاده فردیس جنب بازار بزرگ وحدت وبرج 22 - طبقه البرز
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک
13 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده