خرید زمین کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس کانال غربی
مساحت زمین: 13800 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 594 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مشاور املاک
14 ساعت و 13 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کردان
قیمت کل 70 میلیون تومان
مساحت زمین: 90 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 777 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - واریان (رزکان) - بلوار سردارجنگل - خیابان لاله - لاله یکم
قیمت کل 420 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - کیانمهر
قیمت کل 190 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 380 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

آگهی توسط مالک
8 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهر - شهر - بلوار ارم کیانمهر
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 428 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهار باغ
مساحت زمین: 2100 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

باغشهر

آگهی توسط مشاور املاک
14 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شهرک واریان(رزکان نو) قطعه 830
قیمت کل 980 میلیون تومان
مساحت زمین: 245 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری:

تجاری

طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده چالوس - 35 کیلومتری کرج روستای هرین
قیمت کل 195 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 325 هزار تومان
کاربری:

بایر

طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - چهار باغ کرج - انتهای - خیابان دستغیب - کوچه خانی - دو نبش - ابعاد 20*20 - چسبیده به بافت شهر -
قیمت کل 80 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری:

مسکونی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده ملارد - جنب پمپ بنزین - خ/صاحب الزمان - خ/سعدی - شهرک اسکویی - فلکه 4
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت زمین: 1520 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 296 هزار تومان
کاربری:

صنعتی

طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک
16 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده