جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

590 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 روز و 13 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 2 روز و 13 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 17 ساعت پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 21 ساعت پيش
540 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 257 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 5 روز پيش
17 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17780 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 956 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 روز و 10 ساعت پيش
30 میلیون تومان
مساحت زمین: 1436 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 44 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 14 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 320 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 20 ساعت پيش
2/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 21 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 592 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 2 ساعت پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3277 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 103 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 15 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 108 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 555 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 20 ساعت پيش
فروش زمین در تهرانفروش زمین در کرجفروش زمین در مشهدفروش زمین در اصفهانفروش زمین در تبریزفروش زمین در شمالخرید زمین در تهرانخرید زمین در کرجخرید زمین در مشهدخرید زمین در اصفهانخرید زمین در تبریزخرید زمین در شمالاملاک کیشقیمت ویلا در شمالقیمت خانهقیمت آپارتمانقیمت زمینسایت املاکفروش زمین در کرجخرید زمین در کرجفروش زمین در آساراخرید زمین در آسارافروش زمین در اشتهاردخرید زمین در اشتهاردفروش زمین در ماهدشتخرید زمین در ماهدشتفروش زمین در محمدشهرخرید زمین در محمدشهرخرید زمین در منطقه 1 کرجفروش آپارتمان در منطقه 1 کرجخرید زمین در منطقه 2 کرجفروش آپارتمان در منطقه 2 کرجخرید زمین در منطقه 3 کرجفروش آپارتمان در منطقه 3 کرجخرید زمین در منطقه 4 کرجفروش آپارتمان در منطقه 4 کرجخرید زمین در منطقه 5 کرجفروش آپارتمان در منطقه 5 کرجخرید زمین در منطقه 6 کرجفروش آپارتمان در منطقه 6 کرجخرید زمین در منطقه 7 کرجفروش آپارتمان در منطقه 7 کرجخرید زمین در منطقه 8 کرجفروش آپارتمان در منطقه 8 کرجخرید زمین در منطقه 9 کرجفروش آپارتمان در منطقه 9 کرجخرید زمین در منطقه 10 کرجفروش آپارتمان در منطقه 10 کرجخرید زمین در منطقه 11 کرجفروش آپارتمان در منطقه 11 کرجخرید زمین در منطقه 12 کرجفروش آپارتمان در منطقه 12 کرج