جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان البرز

ویژه
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 8 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 125 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 20 ساعت و 3 دقيقه پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 720 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 152 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 8 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 11 ساعت پيش
3/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 170000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 روز و 14 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 19 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 306 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 روز و 20 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 9 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 344 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 روز و 11 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 260 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 288 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 8 ساعت پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3320 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 54 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 10 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 187 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 10 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین طالقانزمین نظرآبادزمین هشتگرد