جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان البرز

90 میلیون تومان
مساحت زمین: 503 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 178 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 8 ساعت و 13 دقيقه پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 19 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 297 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 4 روز و 18 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 344 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 6 روز و 14 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1550 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 967 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 روز و 15 ساعت پيش
825 میلیون تومان
مساحت زمین: 5551 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 148 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 9 ساعت پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3320 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 15 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 54 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 14 ساعت پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 950 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 207 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 20 ساعت پيش
78 میلیون تومان
مساحت زمین: 710 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 109 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 19 ساعت پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 650 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 10 ساعت پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 20 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 16 روز و 6 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین طالقانزمین نظرآبادزمین هشتگرد