جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
شهر ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در استان البرز

4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری

شماره تماس: 4813-371 (0920)
4/4 هزار
فروش فوری تا 40درصد زیر قیمت منطقه و قابل توافق
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 16 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 16 ساعت پيش
2/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 90 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 9 ساعت پيش
5/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 35306 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 147 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 3 ساعت پيش
896 میلیون تومان
مساحت زمین: 279 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 12 ساعت پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 135 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 7 ساعت پيش
365 میلیون تومان
مساحت زمین: 705 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 517 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 17 ساعت پيش
430 میلیون تومان
مساحت زمین: 1070 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 401 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 8 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز و 7 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 412 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 16 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین طالقانزمین نظرآبادزمین هشتگرد