جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

800 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 47 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 15 روز پيش
1/761 میلیارد تومان
مساحت زمین: 587 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
1/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14690 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 95 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 420 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 29 روز پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 381 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 393 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 2 روز پيش
45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 195 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 4 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 752 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 15 روز پيش
1/75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 19 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 22 روز پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 29 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 10 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 2 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 380 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 4 روز پيش
340 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ماه و 10 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین آسارازمین اشتهاردزمین منطقه 1 کرجزمین منطقه 2 کرجزمین منطقه 3 کرجزمین منطقه 4 کرجزمین منطقه 5 کرجزمین منطقه 6 کرجزمین منطقه 7 کرجزمین منطقه 8 کرجزمین منطقه 9 کرجزمین منطقه 10 کرجزمین منطقه 11 کرجزمین منطقه 12 کرج