جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5100 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 686 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 4 روز پيش
460 میلیون تومان
مساحت زمین: 1040 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 442 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 850 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 7 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 192 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 15 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 16 روز پيش
1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 56 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 206 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 509 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
355 میلیون تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 20 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت زمین: 760 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 789 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 20 روز پيش
590 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین آسارازمین اشتهاردزمین منطقه 1 کرجزمین منطقه 2 کرجزمین منطقه 3 کرجزمین منطقه 4 کرجزمین منطقه 5 کرجزمین منطقه 6 کرجزمین منطقه 7 کرجزمین منطقه 8 کرجزمین منطقه 9 کرجزمین منطقه 10 کرجزمین منطقه 11 کرجزمین منطقه 12 کرج