جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در کرج

140 میلیون تومان
مساحت زمین: 175 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 15 ساعت پيش
24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 11 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 20 ساعت پيش
4/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 125 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
440 میلیون تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
31/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
17 میلیون تومان
مساحت زمین: 189 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 89 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 156 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 396 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
57 میلیارد تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 220 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین کرجزمین آسارازمین اشتهاردزمین منطقه 1 کرجزمین منطقه 2 کرجزمین منطقه 3 کرجزمین منطقه 4 کرجزمین منطقه 5 کرجزمین منطقه 6 کرجزمین منطقه 7 کرجزمین منطقه 8 کرجزمین منطقه 9 کرجزمین منطقه 10 کرجزمین منطقه 11 کرجزمین منطقه 12 کرج