جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در هشتگرد

1/211 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7343 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 165 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز و 9 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 5 ساعت پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 583 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 334 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 روز و 7 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 1 ساعت پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 83 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 9 روز و 13 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 20 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 112 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 29 روز و 16 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
720 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
320 میلیون تومان
مساحت زمین: 4060 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 78 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین هشتگردزمین چندارزمین چهارباغ