خرید زمین هشتگرد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - کوهسار -
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
7 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - خیابان کناری کارخانه چینه نزدیک به - خیابان اصلی
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 210 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مشاور املاک
10 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - تهراندشت - آران
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - نظرآباد روستای تنکمان
قیمت کل 225 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 45 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - جاده سهیلیه - قبل از - شهرک زعفرانیه
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 4 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - کوهسار - چندار - جنب - سه راه خندان (بالاتر از رستوران مهدی)
قیمت کل 1/236 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10300 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 180 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - جنوب - جاده هشتگرد - جاده سهیلیه - 200 متر بعد از خط آهن - انتهای - خیابان گندم کوب - اول - جاده سنقر اباد - دست چپ - پشت کارخانه تیرچه پگاه - چسبیده به باغ مومنی
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - سعیدآباد - روبروی مرغداری درخشانیه(برآیند)
قیمت کل 1/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9764 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 174 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 68/25 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 115 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 24 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - تهران دشت - منطقه آران
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 675 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 2 روز پيش در دودوتا ثبت شده