جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در هشتگرد

45 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 11/4 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 14 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 17 ساعت پيش
4/928 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3850 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 14 ساعت پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 870 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 51 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1976 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 506 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 16 ساعت پيش
1/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 1 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 30 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 2800 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 285 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 316 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 22 روز پيش
23 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 115 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 1 روز پيش
830 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 276 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 5 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین هشتگردزمین چندارزمین چهارباغ