جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در هشتگرد

1/82 میلیارد تومان
مساحت زمین: 13000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 4 ساعت و 7 دقيقه پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 583 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 343 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 6 ساعت پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 9 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مالک 29 روز و 19 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5858 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 256 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2525 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 435 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
1/211 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7343 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 165 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 28 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 33 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 83 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 166 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 112 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 24 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین هشتگردزمین چندارزمین چهارباغ