جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در هشتگرد

630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 17 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1449 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 138 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 5 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 15 ساعت پيش
1/757 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5885 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 298 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 روز و 6 ساعت پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 983 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 193 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 4 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 928 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 172 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 870 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 51 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
5/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 60000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 81 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 11/4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
4/928 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3850 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1976 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 506 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
1/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 120000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 400 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین هشتگردزمین چندارزمین چهارباغ