جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در هشتگرد

2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 19000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 121 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 135 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 12 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 3283 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 67 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 19 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 12 ساعت پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 27 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 140000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 1975 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 329 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 21 روز پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 820 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 87 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 26 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 157 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 25 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 465 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 19 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
فروش زمین در هشتگردخرید زمین در هشتگردفروش زمین در چندارخرید زمین در چندارفروش زمین در چهارباغخرید زمین در چهارباغ