خرید زمین هشتگرد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 115 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - تهران دشت - منطقه آران
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت زمین: 675 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مالک
24 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - نظراباد - تنکمان - نجم اباد کوروش
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 144 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 16 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - انتهای - جاده سهیلیه روستای ییلاقی اقبالیه
قیمت کل 70 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - تهراندشت روستای حاجی آباد
قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 11 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد
قیمت کل 2/24 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11200 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 74 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - جاده قدیم کرج هشتگرد - ج سهیلیه - نرسیده به زعفرانیه روستای قاسم گرجی - خیابان جنب دهیاری - انتهای - خیابان خاکی
قیمت کل 60 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 120 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - تهران دشت ابتدای روستای قره قباد
قیمت کل 175 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 83 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - سهیلیه - اغلان تپه
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت زمین: 2700 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 148 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک
4 ماه و 25 روز پيش در دودوتا ثبت شده