جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در هشتگرد

250 میلیون تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 208 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 16 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 580 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 344 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 11 روز و 9 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 15 ساعت پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 161 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 13 روز و 3 ساعت پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 8 ساعت پيش
615 میلیون تومان
مساحت زمین: 723 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 850 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 18 روز و 8 ساعت پيش
295 میلیون تومان
مساحت زمین: 1730 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 21/72 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 12 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 170 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 3 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 23 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 27 روز و 14 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 620 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 161 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 250 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین هشتگردزمین چندارزمین چهارباغ