جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در هشتگرد

400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1080 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 370 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 3200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 93 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 5 روز پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 14400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 76 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 1850 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 194 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
370 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 370 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 48 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
990 میلیون تومان
مساحت زمین: 18000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 55 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 26 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 690 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 135 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 9 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 175 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
115 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 230 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 23 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین هشتگردزمین چندارزمین چهارباغ