جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در هشتگرد

630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 8 روز و 11 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 11 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 18 ساعت پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
195 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 32 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
50 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 83 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1449 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 138 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
1/757 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5885 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 298 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 983 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 193 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 928 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 172 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
45 میلیون تومان
مساحت زمین: 870 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 51 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 5 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین هشتگردزمین چندارزمین چهارباغ