خرید زمین هشتگرد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - جاده سهیلیه - سنقراباد
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 1500 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 11 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد
مساحت زمین: 2200 متر مربع
نوع معامله:

فروش یا معاوضه زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 32 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 20 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - هشتگرد قدیم - میدان بسیج - سه راه قاسم آباد - چهارراه نوکند روستای نوکند
قیمت کل 65 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 65 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 34 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - جاده سهیلیه - شهرک اغلان تپه
مساحت زمین: 900 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 72 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - نرسیده به هشتگرد - سهلیه
قیمت کل 1/04 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 260 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مالک
4 ماه و 16 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - ینگی امام پشت امام زاده
مساحت زمین: 17000 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر هشتگرد - ساوجبلاغ تهراندشت بعد از سرخاب - محله آران
مساحت زمین: 470 متر مربع
نوع معامله:

فروش زمین

تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری:

کشاورزی

طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده