جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريد زمين در هشتگرد

830 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 276 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 2 روز پيش
630 میلیون تومان
مساحت زمین: 2100 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 14 روز و 3 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 3283 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 67 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 14 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 1800 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 21 روز و 1 ساعت پيش
490 میلیون تومان
مساحت زمین: 2450 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 15 روز پيش
72 میلیون تومان
مساحت زمین: 820 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 87 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 31 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 ماه و 2 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 ماه و 29 روز پيش
85 میلیون تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 157 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 28 روز پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 465 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 22 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 22 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 29 روز پيش
125 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 250 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
14 میلیارد تومان
مساحت زمین: 140000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 6 روز پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 133 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 سال پيش
400 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 400 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 22 متر
آگهی توسط مالک 1 سال پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 12 ماه پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 11 ماه و 26 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 116 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 ماه و 22 روز پيش
28 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 13/4 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 ماه و 17 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 24 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 95 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 17 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 131 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 12 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 27 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 1975 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 329 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 23 روز پيش
فروش زمین در تهرانفروش زمین در کرجفروش زمین در مشهدفروش زمین در اصفهانفروش زمین در تبریزفروش زمین در شمالخرید زمین در تهرانخرید زمین در کرجخرید زمین در مشهدخرید زمین در اصفهانخرید زمین در تبریزخرید زمین در شمالاملاک کیشقیمت ویلا در شمالقیمت خانهقیمت آپارتمانقیمت زمینسایت املاکفروش زمین در هشتگردخرید زمین در هشتگردفروش زمین در چندارخرید زمین در چندارفروش زمین در چهارباغخرید زمین در چهارباغ