جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت زمین

کاربری

خريد و فروش زمين در هشتگرد

145 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7500000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 19 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 2000 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
516 میلیون تومان
مساحت زمین: 12900 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 40 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 2 ماه و 2 روز پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 21 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 3216 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 24 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 13 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 14 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 50007 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 29 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 18 روز پيش
140 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 140 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 3 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 131 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 18 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 300 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 29 روز پيش