جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

120 میلیون تومان
مساحت زمین: 100 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
155 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30600 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 39 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
60 میلیارد تومان
مساحت زمین: 30000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 20 روز پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8700 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
595 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 225 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 510 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 13/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
4/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1300 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 10 روز پيش
11 میلیارد تومان
مساحت زمین: 860 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 12/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 12 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22