جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

300 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 8 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 12/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 29 روز و 8 ساعت پيش
19 میلیارد تومان
مساحت زمین: 186000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 102 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 220 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 700 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 5 روز پيش
408 میلیارد تومان
مساحت زمین: 34000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 12 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 99 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 7 روز پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
640 میلیون تومان
مساحت زمین: 80 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
11/55 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 16/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 11 روز پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 321 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
45/85 میلیارد تومان
مساحت زمین: 7056 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 6/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 107 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 13 روز پيش
80 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22