جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

18 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 18 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 4 ساعت پيش
60 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 40 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 4 ساعت پيش
72/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 29 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 5 ساعت پيش
30/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1050 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 29 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 5/17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 5 ساعت پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 35 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 5 ساعت پيش
11/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 5 ساعت پيش
15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 30 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 15 روز و 5 ساعت پيش
9/45 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 27 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 4 ساعت پيش
22/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 28 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 4 ساعت پيش
87/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 19 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 4 ساعت پيش
560 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 5000 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 9 ساعت پيش
2/736 میلیارد تومان
مساحت زمین: 171 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 16 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 9 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22