جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

22 میلیارد تومان
مساحت زمین: 874 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 25/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17/8 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 17 ساعت پيش
120 میلیون تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 20 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 8 ساعت پيش
50 میلیارد تومان
مساحت زمین: 9160 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 140 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 12 ساعت پيش
29/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 119 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 17 روز و 13 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 10 ساعت پيش
75 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 23 روز و 3 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 15000000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 6 تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 11 ساعت پيش
385 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 6 ساعت پيش
65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 54/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 28 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 9 ساعت پيش
42 میلیارد تومان
مساحت زمین: 6000 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 21 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 25 روز و 11 ساعت پيش
123 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10300 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 11/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 500 متر
آگهی توسط مشاور املاک 25 روز و 13 ساعت پيش
5/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1009 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 5 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22