جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تهران

6/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 13 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 10 روز و 2 ساعت پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 12 ساعت پيش
150 میلیارد تومان
مساحت زمین: 118000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 200 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 17 ساعت پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 388 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 30/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 18 ساعت پيش
12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 387 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 31 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 18 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 12 روز و 22 ساعت پيش
17/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 25 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 1 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 12 ساعت پيش
3/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 251 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/2 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 23 ساعت پيش
280 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 70 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 80 متر
آگهی توسط مشاور املاک 17 روز و 16 ساعت پيش
269/9 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 449 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 18 روز پيش
480 میلیون تومان
مساحت زمین: 480 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 15 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تهرانزمین آفتابزمین کنزمین منطقه 1زمین منطقه 2زمین منطقه 3زمین منطقه 4زمین منطقه 5زمین منطقه 6زمین منطقه 7زمین منطقه 8زمین منطقه 9زمین منطقه 10زمین منطقه 11زمین منطقه 12زمین منطقه 13زمین منطقه 14زمین منطقه 15زمین منطقه 16زمین منطقه 17زمین منطقه 18زمین منطقه 19زمین منطقه 20زمین منطقه 21زمین منطقه 22