جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان يزد

3/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 196 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 39 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 17/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه و 2 روز پيش
12 میلیارد تومان
مساحت کف: 900 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 13/3 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 3 ماه و 17 روز پيش
508 میلیون تومان
مساحت کف: 57 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 20 روز پيش
4/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 430 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 13 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت کف: 95 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 4/85 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 27 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 23 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 5/3 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 2 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت کف: 137 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 4 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت کف: 137 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 4 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه یزد