خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - سه راه آذری - خیابان قدرت پاکی
مساحت کف: 47 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 22/9 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 17 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: علایین
قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه بابایی - شهرک شهید بهشتی - مجتمع تجاری - طبقه دوم - واحد 12
قیمت کل 575 میلیون تومان
مساحت کف: 23 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
3 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: زهتابی - کد پستی: 13677
قیمت کل 2/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 223 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 11/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 11 متر
ایرانی : 1
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 25 متر مربع
آگهی توسط مالک
3 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بلوارپروین - 196شرقی - خیابان 133 یا شبستری - کوچه 220 - پلاک 326یاخوش عطر
قیمت کل 66 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 11 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 1/8 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پیروزی دهم فروردین - سه راه سلیمانیه
مساحت کف: 35 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 11/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: اسکندری - کد پستی: 13199
مساحت کف: 16 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 4 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 14 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تقاطع - بزرگراه ایت الله سعیدی (جاده ساوه) - خیابان بازارمبل (یافت اباد )
قیمت کل 17 میلیارد تومان
مساحت کف: 1000 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 17 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 1000 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ستارخان - سه راه تهران ویلا - نرسیده به پل ستارخان - جنب بانک ملی
قیمت کل 2/28 میلیارد تومان
مساحت کف: 90 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
6 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - حکیمیه - تقاطع سازمان اب و بهار - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف
قیمت کل 142 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 23/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده