خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - شاندیز - فلاح - تقاطع سجاد شمالی - مجتمع گلسار - واحد 115
قیمت کل 139 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 6/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرری - شهرک علا
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تجریش - بازارچه تجریش - پاساژ اتحاد - گالری کوشان
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 109 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک
1 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - استاد معین 21 متری جی بالاتر از هاشمی - پلاک 34
قیمت کل 380 میلیون تومان
مساحت کف: 83 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
ایرانی / روشویی : 2 / 2
آگهی توسط مالک
5 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - نیایش غربی - پلاک
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بریانک غربی - روبروی پارک نور
مساحت کف: 34 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مشاور املاک
7 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ولیعصر - خیابان طالقانی - مجتمع نور
قیمت کل 1/52 میلیارد تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 43/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
10 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - چهارراه استانبول پاساژ فردوسی بازارچه فردوسی نیم - طبقه همکف - پلاک 128 پوشاک سهیل
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
12 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: تهرانسرشمالی - کد پستی: 13879
مساحت کف: 325 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
13 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: بازار - کد پستی: 11618
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
16 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده