خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: شهرداری - کد پستی: 19986
قیمت کل 895 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 52/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک
22 ساعت و 55 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: دانشکده هوایی - کد پستی: 13866
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - ابتدای - خیابان امین الملک - جنب پاساژ آسیا - پلاک 932
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 21/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی : 1
آگهی توسط مالک
4 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امیرکبیر پاساژ خلیج فارس
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 23/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
4 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بازار آهن شاد آباد پاساژ 17 شهریور - بلوک آ/ب - طبقه دوم - پلاک 121و122
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت کف: 52 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
5 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ملت - سه راه اکباتان پاساژ ایران ماشین - طبقه اول
قیمت کل 799 میلیون تومان
مساحت کف: 31 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - کیلومتر 6 - جاده فتح - بلوار خلیج فارس ( - پلاک 2 ) روبروی پارک پروین اعتصامی
قیمت کل 400 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 60 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 60 متر مربع
آگهی توسط مالک
6 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - کد پستی: 17868
قیمت کل 210 میلیون تومان
مساحت کف: 26 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/2 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - همت غرب کن
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 42 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 42 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 8/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - آیت ا لله کاشانی - کوی کیهان - کوی اول
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 48 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
8 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده