خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - بریانک غربی - روبروی پارک نور
مساحت کف: 34 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 ساعت و 10 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ولیعصر - خیابان طالقانی - مجتمع نور
قیمت کل 1/52 میلیارد تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 43/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - چهارراه استانبول پاساژ فردوسی بازارچه فردوسی نیم - طبقه همکف - پلاک 128 پوشاک سهیل
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
5 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: تهرانسرشمالی - کد پستی: 13879
مساحت کف: 325 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: بازار - کد پستی: 11618
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
8 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان امام خمینی - خیابان اکباتان - پلاک 3 - واحد 5
قیمت کل 440 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 36/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان مالک اشتر بعدازجیهون - پلاک 187
قیمت کل 260 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 12/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ناصر خسرو - پلاک 313
قیمت کل 1/75 میلیارد تومان
مساحت کف: 180 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 9/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 3
انباری: 76 متر مربع
آگهی توسط مالک
13 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مهران پاساژ لادیس
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 19/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
13 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرری - میدان فرماندای - خیابان شهید سلیمانی - مجتمع تجاری لاله
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 7/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده