جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار تهران را از طریق کانال تلگرام دودوتا در تهران دریافت کنید
عضویت در کانال تهران

خريد مغازه در تهران

فوق العاده
799 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 19/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر

شماره تماس: 3448-134 (0912)
شماره تماس: 4347-7737 (021)
4/6 هزار
یک باب مغازه از پنج باب مغازه نوساز , دارای موقعیت کسب عالی ؛ در پر رفت و آمدترین فرعی تهرانپارس؛ در حال حاضر سوپر مارکت می باشد . معاوضه با آپارتمان نیز انجام می شود .
فوق العاده
399 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد

شماره تماس: 3448-134 (0912)
شماره تماس: 4347-7737 (021)
4/5 هزار
یک باب مغازه از پنج باب مغازه نوساز ؛ دو نبش دارای موقعیت کسب عالی ؛ پر رفت آمد ترین فرعی تهرانپارس؛ در حال حاضر قصابی می باشد. معاوضه با آپارتمان نیز انجام می شود.
فوق العاده
299 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 14/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد

شماره تماس: 3448-134 (0912)
شماره تماس: 4347-7737 (021)
4/7 هزار
یک باب مغازه ، از 5 باب مغازه نوساز ؛ دارای پیاده روی عریض و موقعیت عالی کسب؛ در پر رفت و آمدترین فرعی تهرانپارس ، در حال حاضر لوازم یکبار مصرف فروشی می باشد. معاوضه با آپارتمان نیز انجام می شود .
1/08 میلیارد تومان
مساحت کف: 19 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 19 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 56/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 10 ساعت پيش
1/45 میلیارد تومان
مساحت کف: 42 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 42 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 34/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 8 ساعت پيش
7 میلیارد تومان
مساحت کف: 121 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 57/8 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 5 روز و 14 ساعت پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 106/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 7 ساعت پيش
1/44 میلیارد تومان
مساحت کف: 48 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 16 ساعت پيش
19 میلیارد تومان
مساحت کف: 170 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 170 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 111/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 17 ساعت پيش
170 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 4 ساعت پيش
348 میلیون تومان
مساحت کف: 29 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 12 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 8 روز و 6 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 7 ساعت پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه تهرانمغازه کنمغازه منطقه 1مغازه منطقه 2مغازه منطقه 3مغازه منطقه 4مغازه منطقه 5مغازه منطقه 6مغازه منطقه 7مغازه منطقه 8مغازه منطقه 9مغازه منطقه 10مغازه منطقه 11مغازه منطقه 12مغازه منطقه 13مغازه منطقه 14مغازه منطقه 15مغازه منطقه 16مغازه منطقه 17مغازه منطقه 18مغازه منطقه 19مغازه منطقه 20مغازه منطقه 21مغازه منطقه 22