خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان پیروزی - خیابان نبرد - نبش تعمیرگاه اتحاد
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 17/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرک غرب - خیابان دادمان - خیابان گل افشان شمالی - کوچه یکم - مجتمع تجاری ایرانیان - طبقه زیر همکف - واحد 6 - کافه کرگدن
قیمت کل 840 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
روشویی : 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان پانزده خرداد - خیابان مصطفی خمینی - کوچه علی مرادی - پاساژ سراج ان غدیر
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 17/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - یاخچی اباد - خیابان رجایی - خیابان ستاره پاساژبندرپلاک 37
قیمت کل 120 میلیون تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بازارچه تجریش پاساژ اتحاد گالری کوشان
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 72/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: شهرداری - کد پستی: 19986
قیمت کل 895 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 52/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک
6 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: دانشکده هوایی - کد پستی: 13866
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان قزوین - دوراهی قپان - ابتدای - خیابان امین الملک - جنب پاساژ آسیا - پلاک 932
قیمت کل 650 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 21/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی : 1
آگهی توسط مالک
10 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امیرکبیر پاساژ خلیج فارس
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 23/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بازار آهن شاد آباد پاساژ 17 شهریور - بلوک آ/ب - طبقه دوم - پلاک 121و122
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت کف: 52 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
11 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده