جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان قزوين

45 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 23 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 170 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 14/7 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 26 روز پيش
3/105 میلیارد تومان
مساحت کف: 207 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 13 روز پيش
190 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 11/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 21 روز پيش
767 میلیون تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 17 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 4 ماه و 25 روز پيش
324 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 10/8 میلیون تومان
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 6 روز پيش
500 میلیون تومان
مساحت کف: 155 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 60 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 13 روز پيش
700 میلیون تومان
مساحت کف: 78 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 78 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/9 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 9 روز پيش
3/64 میلیارد تومان
مساحت کف: 176 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20/6 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد
آگهی توسط مالک 8 ماه و 29 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت کف: 80 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 5 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/1 میلیون تومان
تعداد بر: 3 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 10 متر مربع
آگهی توسط مالک 9 ماه و 21 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 11/2 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
انباری: 3 متر مربع
آگهی توسط مالک 10 ماه و 10 روز پيش
1/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 130 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 13/8 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 26 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه قزوینمغازه آبیکمغازه البرزمغازه بوئين زهرا