خرید مغازه - تجاری اهواز

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - کوی جواهری - خیابان وزیری - پلاک 41 جنب آموزشگاه رهنما
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک
20 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - شهرک پردیس بازاچه24 متری - مجتمع کاخ 2
مساحت کف: 163 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 98 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 10/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - زیتون کارمندی - خیابان زهره نبش بوعلی - پلاک 152
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
ایرانی / فرنگی / روشویی : 2 / 2 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - خیابان امام جنوبی - خیابان کمپانی قبل از تقاطع مجاهدین
قیمت کل 220 میلیون تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
2 ماه و 13 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - سی متری - جنب بازار بزرگ - پاساژ آزادی
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 12/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - خیابان طالقانی بازار بزرگ اهواز( بازار کامپیوتر ) موبایل 09351206476
قیمت کل 275 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 22/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - سه راه خرمشهر
مساحت کف: 6000 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 250 هزار تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - فاز 2 پاداد - شهر ایسگاه 3 - خیابان 7 بهاران
مساحت کف: 26 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 5/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - زیتون کارمندی روبروی - فلکه پارک جنب بانک رفاه
قیمت کل 2/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 200 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 90 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 10/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
ایرانی / روشویی : 3 / 3
انباری: 6 متر مربع
آگهی توسط مالک
4 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - خیابان سی متری (شریعتی) نبش - خیابان امام مرکز خرید اریانا
قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 6/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
5 ماه و 2 روز پيش در دودوتا ثبت شده