خرید مغازه - تجاری اهواز

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - خیابان شهید گندمی بین - خیابان امام شرقی و نادری شرقی
قیمت کل 235 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 3 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - بلوار فروردین بین آبان و آذر جنب کلینیک آب و برق فروشگاه آزادگان
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت کف: 210 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 135 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 14/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8/5 متر
پارکینگ: 6 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 8 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - اهواز طالقانی پشت حسینیه اعظم - خیابان معمار زاده بین مسلم و سعدی صنایع چوبی بادریس
قیمت کل 2/89 میلیارد تومان
مساحت کف: 255 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 104 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 11/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 13 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
انباری: 6 متر مربع
آگهی توسط مالک
4 ماه و 12 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - زیتون کارمندی - خیابان زهره نبش بوعلی
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 30 متر
ایرانی / روشویی : 4 / 2
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - کیانپارس
قیمت کل 1/025 میلیارد تومان
مساحت کف: 41 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
5 ماه و 11 روز پيش در دودوتا ثبت شده