خرید مغازه - تجاری اهواز

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - کیانپارس
قیمت کل 1/025 میلیارد تومان
مساحت کف: 41 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
12 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - زیتون کارمندی - خیابان زهره نبش بوعلی - پلاک 152
مساحت کف: 200 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 27 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - زیتون کارمندی - خیابان زهره ( شهید انوشه ) نبش بوعلی - پلاک 152
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 10/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 13 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - خیابان امام خمینی
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 100 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
2 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - خیابان نادری پاساژ کرامه زیر زمین مقابل تابلو فروش
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 9/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - کوی جواهری - خیابان وزیری - پلاک 41 جنب آموزشگاه رهنما
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 24 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - شهرک پردیس بازاچه24 متری - مجتمع کاخ 2
مساحت کف: 163 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 98 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 10/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 14 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - زیتون کارمندی - خیابان زهره نبش بوعلی - پلاک 152
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
ایرانی / فرنگی / روشویی : 2 / 2 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خوزستان - شهر اهواز - خیابان امام جنوبی - خیابان کمپانی قبل از تقاطع مجاهدین
قیمت کل 220 میلیون تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
5 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده