جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری اهواز

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 28/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
27 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 544 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 22/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 12 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
مساحت کف: 120 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 12 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 160 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 9 روز پيش ثبت شده