جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری اهواز

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 235 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 13 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
3 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت کف: 210 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 135 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 14/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8/5 متر
پارکینگ: 6 عدد
آگهی توسط مالک
5 ماه و 14 روز پيش ثبت شده