جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری کیش

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 15 میلیارد تومان
مساحت کف: 650 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 23 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد
پارکینگ: 5 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 18 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 3/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 65 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 9 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1 میلیارد تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 24 روز پيش ثبت شده