جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان آذربايجان شرقي

240 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 20 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت کف: 54 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 7/4 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 21 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 1 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 57/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/6 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 20 ساعت پيش
17 میلیارد تومان
مساحت کف: 670 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 90 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 25/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 19 روز و 7 ساعت پيش
7 میلیارد تومان
مساحت کف: 180 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 38/8 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 17 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 19 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 35 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 21 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت کف: 31 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 27/4 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 1 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 83/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 7 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 6/6 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت کف: 200 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 17 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 1 ماه و 19 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه تبریزمغازه اسکومغازه جلفامغازه سرابمغازه مراغهمغازه مرندمغازه میانه