جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
شهر ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در استان البرز

3 میلیارد تومان
مساحت کف: 270 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 270 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 11/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 8 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت کف: 37 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 13/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 2 روز و 21 ساعت پيش
3/604 میلیارد تومان
مساحت کف: 212 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 17 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 3 روز و 23 ساعت پيش
950 میلیون تومان
مساحت کف: 44 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 27 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 21/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 3 ساعت پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 126 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 18/2 میلیون تومان
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 5 روز و 15 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 45 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 24/4 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 5 روز و 19 ساعت پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 140 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 8 ساعت پيش
1/05 میلیارد تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 37/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 14 ساعت پيش
265 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 6/6 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 11 روز و 6 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک 12 روز و 15 ساعت پيش
1 میلیارد تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 31/2 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 18 روز و 5 ساعت پيش
800 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 18 ساعت پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه کرجمغازه طالقانمغازه هشتگرد