خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ستارخان - خیابان شادمهر - پلاک 70
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/7 متر
آگهی توسط مالک
17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان شهید سبحانی (16متری امیری) - مابین - خیابان قزوین و سی متری جی - نبش - کوچه طاهری - پلاک 112پپپپپپپپپپپپپپپ
قیمت کل 820 میلیون تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 24/1 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
17 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جمال الدین اسدابادی - کوچه یازدهم
قیمت کل 3 میلیارد تومان
مساحت کف: 100 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
19 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امام زاده حسن
مساحت کف: 7 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 24/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان قزوین بعد از - میدان به سمت ولیعصر نرسیده به - چهارراه ملک - پلاک 182
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 16/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
روشویی : 1
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: جی غربی - کد پستی: 13517
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 116 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/6 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
20 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جردن نرسیده به مدرس پاساز الهیه
قیمت کل 1/95 میلیارد تومان
مساحت کف: 50 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 39 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
ایرانی / فرنگی / روشویی : 5 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
20 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مطهری - خیابان علی اکبری (پارسا سابق) پاک 39
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
21 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان 15 خرداد غربی - خیابان اکبری نژاد - مجتمع تجاری پارسیان
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 14/2 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
24 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان 15 خرداد غربی - خیابان اکبری نژاد - مجتمع تجاری پارسیان
قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 14/2 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
ایرانی : 1
آگهی توسط مالک
24 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده