خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان فاطمی - میدان گلها - خیابان مرداد خشکشویی اسکار
قیمت کل 1/458 میلیارد تومان
مساحت کف: 108 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی : 1
آگهی توسط مالک
14 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - کیلومتر سوم - بزرگراه فتح - جنب شیر پاستوریزه - مجتمع تجاری تهران
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 52 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 21/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی / فرنگی : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 25 متر مربع
آگهی توسط مالک
14 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جاده خاوران - شهرک صنعتی خاوران - سایت چوبفروشان - خیابان صنوبر سوم - پلاک 2105تلفن تماس09123715113
قیمت کل 436 میلیون تومان
مساحت کف: 109 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
14 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان پانزده خرداد - جلوخان مسجد امام - پلاک 31
قیمت کل 1/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 5 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 5 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 360 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ظفر
مساحت کف: 200 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان پیروزی - خیابان نبرد - نبش شهید قیمی
قیمت کل 2 میلیارد تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 28/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
15 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - استاد معین - خیابان غیاثوند
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 150 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 7/3 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
16 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ضلع جنوب شرقی - میدان آزادی - اول - خیابان محمد خانی - پیتزا آوا
قیمت کل 570 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 27/1 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
انباری: 23 متر مربع
آگهی توسط مالک
19 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرری - جاده ورامین - عباس اباد - جنب شرکت مارگارین
قیمت کل 975 میلیون تومان
مساحت کف: 70 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 5 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13/9 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 15 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
19 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پاسداران بوستان
مساحت کف: 500 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 140 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 24 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
ایرانی / روشویی : 2 / 1
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مشاور املاک
20 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده