خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - فلکه صادقیه - بلوار اشرفی اصفهانی - پاساژ هامون
مساحت کف: 140 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 3
پارکینگ: 2 عدد - انباری: 68 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - چهارراه ولیعصر بزرگمهر نبش صبا
قیمت کل 3/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 103 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 33/9 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
ایرانی / روشویی : 2 / 2
آگهی توسط مالک
25 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: شهرداری - کد پستی: 19986
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 2 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
26 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان گلبرگ غربی - ابراهیم نژاد
مساحت کف: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 17/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
27 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران جنب پزشکی قانونی و بانک شس
قیمت کل 6/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 80 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 80 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 80 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
28 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - گلبرگ غربی - خیابان ابراهیم نژاد - خیابان قاری پلاک???
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت کف: 13 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 1 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 11/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
28 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ناصرخسرو - جنب مخابرات - اولین مغازه - پلاک 276
قیمت کل 1/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 85 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
28 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان خراسان - خیابان عبدالحسین شیرازی - پلاک 85
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13/8 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک
28 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جمهوری - بعد از پل حافظ - خیابان نوفل لوشاتو - کوچه ی رم
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 38 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 38 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 11/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
29 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان مصطفی خمینی بین - چهارراه سیروس و سرچشمه
قیمت کل 3/7 میلیارد تومان
مساحت کف: 217 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 60 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 17 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش در دودوتا ثبت شده