خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان 17 شهریور - انتهای - خیابان کیامنش - خیابان ولی عصر - خیابان خطیب - پلاک 25 و 27
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
فرنگی / روشویی :1 / 1
آگهی توسط مالک
20 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پاسداران - میدان هروی پاساژ گلستان
قیمت کل 5/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 110 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
ایرانی / روشویی : 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
20 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بازار - 15 خرداد بین - چهارراه سیروس و پامنار
قیمت کل 280 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فلکه اول صادقیه پاساز اطلس - پلاک 40
قیمت کل 340 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 17 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان نامجو - میدان نامجو - خیابان شیخ صفی - پلاک 27
قیمت کل 320 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 17/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
21 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان بهارستان روبروی مسجد مطهری
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
انباری: 3 متر مربع
آگهی توسط مالک
21 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - 45 متری زرند
قیمت کل 495 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 20/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
روشویی : 1
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 3 متر مربع
آگهی توسط مالک
21 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان قزوین بعد از - میدان به سمت ولیعصر نرسیده به - چهارراه ملک - پلاک 182
مساحت کف: 28 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 26/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
فرنگی / روشویی :1 / 1
انباری: 20 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - 17شهریور جنوبی - خیابان شهید رضایی - 20متری منصور سابق
مساحت کف: 80 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 27 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 17/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پونک - پاساژبوستان - پلاک 456 (ربروی درب اردیبهشت)
قیمت کل 2/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 65/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
22 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده