خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - استاد معین 21 متری جی بالاتر از هاشمی - پلاک 34
قیمت کل 380 میلیون تومان
مساحت کف: 83 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
ایرانی / روشویی : 2 / 2
آگهی توسط مالک
29 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - نیایش غربی - پلاک
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بریانک غربی - روبروی پارک نور
مساحت کف: 34 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ولیعصر - خیابان طالقانی - مجتمع نور
قیمت کل 1/52 میلیارد تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 43/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - چهارراه استانبول پاساژ فردوسی بازارچه فردوسی نیم - طبقه همکف - پلاک 128 پوشاک سهیل
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت کف: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/5 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: تهرانسرشمالی - کد پستی: 13879
مساحت کف: 325 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 17 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 7 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: بازار - کد پستی: 11618
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 40 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
1 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان امام خمینی - خیابان اکباتان - پلاک 3 - واحد 5
قیمت کل 440 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 36/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان مالک اشتر بعدازجیهون - پلاک 187
قیمت کل 260 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 12/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه و 12 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ناصر خسرو - پلاک 313
قیمت کل 1/75 میلیارد تومان
مساحت کف: 180 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 9/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 3
انباری: 76 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 ماه و 14 روز پيش در دودوتا ثبت شده