جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار تهران را از طریق کانال تلگرام دودوتا در تهران دریافت کنید
عضویت در کانال تهران

خريد مغازه در تهران

250 میلیون تومان
مساحت کف: 10 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 19 روز پيش
420 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 6 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت کف: 36 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 55/5 میلیون تومان
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 6 ساعت پيش
19 میلیارد تومان
مساحت کف: 170 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 170 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 111/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 19 روز و 12 ساعت پيش
2/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 94 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 29/7 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 5 ساعت پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 20 روز و 10 ساعت پيش
210 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 7/5 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 21 روز و 11 ساعت پيش
325 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 19/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 8 ساعت پيش
300 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 16/6 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 23 روز و 6 ساعت پيش
295 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 21 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 8 ساعت پيش
330 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 12 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت کف: 9 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 4 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 16/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 7 ساعت پيش
379 میلیون تومان
مساحت کف: 28 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 13/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 6 ساعت پيش
440 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 22 میلیون تومان
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 4 متر مربع
آگهی توسط مالک 26 روز و 3 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 111/1 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 6 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 40/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 12 ساعت پيش
216 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 9 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 27 روز و 2 ساعت پيش
1/386 میلیارد تومان
مساحت کف: 42 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 33 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مشاور املاک 27 روز و 7 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
280 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 18/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 18/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 6/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
20/65 میلیارد تومان
مساحت کف: 295 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 150 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 70 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 36/1 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
3/12 میلیارد تومان
مساحت کف: 48 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 65 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 4 روز پيش
خرید مغازه در تهرانخرید مغازه در کرجخرید مغازه در مشهدخرید مغازه در اصفهانخرید مغازه در تبریزخرید مغازه در شیرازخرید آپارتمان در تهرانخرید آپارتمان در کرجخرید آپارتمان در مشهدخرید آپارتمان در اصفهانخرید آپارتمان در تبریزخرید آپارتمان در شیرازخرید ویلا در شمالفروش ویلا در شمالفروش خانهفروش آپارتمانفروش مغازهقیمت ملکفروش مغازه در تهرانفروش آپارتمان در تهرانفروش مغازه در آفتابفروش آپارتمان در آفتابفروش مغازه در بومهنفروش آپارتمان در بومهنفروش مغازه در پردیسفروش آپارتمان در پردیسفروش مغازه در کنفروش آپارتمان در کنخرید مغازه در منطقه 1خرید آپارتمان در منطقه 1خرید مغازه در منطقه 2خرید آپارتمان در منطقه 2خرید مغازه در منطقه 3خرید آپارتمان در منطقه 3خرید مغازه در منطقه 4خرید آپارتمان در منطقه 4خرید مغازه در منطقه 5خرید آپارتمان در منطقه 5خرید مغازه در منطقه 6خرید آپارتمان در منطقه 6خرید مغازه در منطقه 7خرید آپارتمان در منطقه 7خرید مغازه در منطقه 8خرید آپارتمان در منطقه 8خرید مغازه در منطقه 9خرید آپارتمان در منطقه 9خرید مغازه در منطقه 10خرید آپارتمان در منطقه 10خرید مغازه در منطقه 11خرید آپارتمان در منطقه 11خرید مغازه در منطقه 12خرید آپارتمان در منطقه 12خرید مغازه در منطقه 13خرید آپارتمان در منطقه 13خرید مغازه در منطقه 14خرید آپارتمان در منطقه 14خرید مغازه در منطقه 15خرید آپارتمان در منطقه 15خرید مغازه در منطقه 16خرید آپارتمان در منطقه 16خرید مغازه در منطقه 17خرید آپارتمان در منطقه 17خرید مغازه در منطقه 18خرید آپارتمان در منطقه 18خرید مغازه در منطقه 19خرید آپارتمان در منطقه 19خرید مغازه در منطقه 20خرید آپارتمان در منطقه 20خرید مغازه در منطقه 21خرید آپارتمان در منطقه 21خرید مغازه در منطقه 22خرید آپارتمان در منطقه 22