خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه بعثت پاساژ زیتون
قیمت کل 440 میلیون تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 16/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه فتح - کیلومتر 4 - مجتمع تجاری تهران - طبقه 2
قیمت کل 48 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی / روشویی : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
11 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه فتح - کیلومتر4 - مجتمع تجاری تهران - طبقه 2
قیمت کل 75 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی / روشویی : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
11 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - اشرفی اصفهانی جنب تیراژه - پاساژگنجینه طلا وجواهر 24 - طبقه همکف
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 130 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
11 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - 16 متری امیری - مجتمع تجاری علی - طبقه اول - واحد 57
قیمت کل 73/5 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 4/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امام خمینی ( سپه) روبروی مخابرات
قیمت کل 444 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 18/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4/8 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - انقلاب - بین پل چوبی و پیچ شمیران - پلاک 211
قیمت کل 25 میلیارد تومان
مساحت کف: 1200 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 20/8 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد
ایرانی : 3
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
13 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان 17 شهریور - انتهای - خیابان کیامنش - خیابان ولی عصر - خیابان خطیب - پلاک 25 و 27
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
فرنگی / روشویی :1 / 1
آگهی توسط مالک
14 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پاسداران - میدان هروی پاساژ گلستان
قیمت کل 5/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 110 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
ایرانی / روشویی : 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
14 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بازار - 15 خرداد بین - چهارراه سیروس و پامنار
قیمت کل 280 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک
14 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده