خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان قزوین - خیابان قزوین - خیابان غفاری
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان تهران نو - خیابان بخت آزاد نبش قربانی
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 16 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان کریمخان - خیابان خردمند شمالی - پلاک 89
قیمت کل 2/46 میلیارد تومان
مساحت کف: 72 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 34/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
8 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان کارگر شمالی نرسیده به نصرت
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 35 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 71/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7/5 متر
ایرانی : 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: شمس آباد - کد پستی: 16736
قیمت کل 550 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
8 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - منطقه 22 - شهرک راه آهن - گلستان - میدان اتریش - بنفشه دهم - مجتمع تجاری باران - طبقه دوم
قیمت کل 390 میلیون تومان
مساحت کف: 26 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - رودکی پایین تر از پل امام خمینی
قیمت کل 1/25 میلیارد تومان
مساحت کف: 243 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 243 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 5/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی / فرنگی / روشویی : 4 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جنت آباد مرکزی
قیمت کل 740 میلیون تومان
مساحت کف: 31 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 23/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان فاطمی - میدان گلها - خیابان مرداد خشکشویی اسکار
قیمت کل 1/458 میلیارد تومان
مساحت کف: 108 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی : 1
آگهی توسط مالک
11 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - کیلومتر سوم - بزرگراه فتح - جنب شیر پاستوریزه - مجتمع تجاری تهران
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 52 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 21/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی / فرنگی : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 25 متر مربع
آگهی توسط مالک
11 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده