خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان امام خمینی - خیابان اکباتان - پلاک 3 - واحد 5
قیمت کل 440 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 36/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
16 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان مالک اشتر بعدازجیهون - پلاک 187
قیمت کل 260 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 12/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ناصر خسرو - پلاک 313
قیمت کل 1/75 میلیارد تومان
مساحت کف: 180 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 9/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 3
انباری: 76 متر مربع
آگهی توسط مالک
19 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مهران پاساژ لادیس
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 19/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
19 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرری - میدان فرماندای - خیابان شهید سلیمانی - مجتمع تجاری لاله
قیمت کل 180 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 7/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
21 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: جمالزاده - کد پستی: 13146
قیمت کل 7/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 60 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 96 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 125 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 2
آگهی توسط مالک
21 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران
قیمت کل 105 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 6 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 6/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
23 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امام زاده حسن
مساحت کف: 7 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 24/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
23 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان کارگر جنوبی - بالاتر از - میدان قزوین - جنب - مجتمع تجاری شایان - پلاک 587
قیمت کل 5/1 میلیارد تومان
مساحت کف: 205 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 24/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 8 متر
روشویی : 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
23 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فلکه دوم دولت اباد
قیمت کل 2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 60 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 41/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
24 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده