خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - یادگار امام - - مجتمع تجاری پاسارگاد
قیمت کل 600 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
13 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امام زاده حسن
مساحت کف: 7 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 24/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: پونک شمالی - کد پستی: 14768
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 63 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 20/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
15 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه بعثت پاساژ زیتون
قیمت کل 440 میلیون تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 16/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
15 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه فتح - کیلومتر 4 - مجتمع تجاری تهران - طبقه 2
قیمت کل 48 میلیون تومان
مساحت کف: 16 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی / روشویی : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه فتح - کیلومتر4 - مجتمع تجاری تهران - طبقه 2
قیمت کل 84 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
ایرانی / روشویی : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - اشرفی اصفهانی جنب تیراژه - پاساژگنجینه طلا وجواهر 24 - طبقه همکف
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
مساحت کف: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 130 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
17 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - 16 متری امیری - مجتمع تجاری علی - طبقه اول - واحد 57
قیمت کل 73/5 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 4/9 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امام خمینی ( سپه) روبروی مخابرات
قیمت کل 444 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 18/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 4/8 متر
آگهی توسط مالک
18 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - انقلاب - بین پل چوبی و پیچ شمیران - پلاک 211
قیمت کل 25 میلیارد تومان
مساحت کف: 1200 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 20/8 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد
ایرانی : 3
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
20 روز پيش در دودوتا ثبت شده