جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

مساحت کف

نوع بنا
}

خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 200 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 9 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
22 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1 میلیارد تومان
مساحت کف: 97 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 60 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 20 متر
انباری: 60 متر مربع
آگهی توسط مالک
25 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 2/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 115 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 24/3 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 614 متر
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
27 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 3/9 میلیارد تومان
مساحت کف: 65 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 64 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 285 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 15/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 819 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 58/5 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 5 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 23 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 19/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
انباری: 13 متر مربع
آگهی توسط مالک
1 ماه و 12 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 26 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 13/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 15 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 199 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 14/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 17 روز پيش ثبت شده