خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - ستارخان فله اول پاساژ مرجان
قیمت کل 440 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان امام خمینی پاساژ طبس - طبقه سوم
قیمت کل 150 میلیون تومان
مساحت کف: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک
9 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ملت(چراغ برق) - کوچه آذرتوس - طبقه 1 - پلاک 24
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 50 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: بهارستان - کد پستی: 11468
قیمت کل 3/4 میلیارد تومان
مساحت کف: 425 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک
10 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان تجریش - میدان قدس - بازارچه زیرگذر قدس
مساحت کف: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 23 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2/45 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
12 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - دولت آباد شهرری - میدان بروجردی - خیابان بروجردی ابتدای - بلوار قدس - مجتمع سپاهان ورودی آ - پلاک 23
قیمت کل 110 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
13 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهرانسر شرقی - بلوار شاهد شرقی
قیمت کل 1/59 میلیارد تومان
مساحت کف: 53 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک
14 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فلاح پاساژ گلسار - واحد 105
قیمت کل 95 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 2 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
آگهی توسط مالک
15 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان شوش
قیمت کل 1 میلیارد تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 33/3 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
آگهی توسط مالک
16 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خلیج فارس(شهرک سینا)
قیمت کل 250 میلیون تومان
مساحت کف: 40 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 40 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 6/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 10 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد - انباری: 60 متر مربع
آگهی توسط مالک
17 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده