خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان رسالت - خیابان هنگام - خیابان شمیران نو نبش 11 شرقی
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 58 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 8/6 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
ایرانی / روشویی : 1 / 1
انباری: 35 متر مربع
آگهی توسط مالک
11 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - لاله زار جنوبی - کوچه برلن - همکف پاساژ جنرال مد - پلاک ثبتی 47
مساحت کف: 7 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 42/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک
14 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امام زاده حسن
مساحت کف: 7 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 2 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 24/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - عبدل آباد بولوار شکوفه مرکز تجاری کوه نور
قیمت کل 240 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 16 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک
15 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - نبرد جنوبی گلستان 4 - پلاک 15
قیمت کل 100 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 7/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
17 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فلکه صادقیه - بلوار اشرفی اصفهانی - پاساژ هامون
مساحت کف: 140 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 21/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد
ایرانی / فرنگی / روشویی : 1 / 1 / 3
پارکینگ: 2 عدد - انباری: 68 متر مربع
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان ستارخان بازار سنتی ستارخان - فاز 1 - طبقه اول میلان 3 پلاکهای1 - 31 و1 - 33 و1 - 35
قیمت کل 2/02 میلیارد تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 59/4 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 16 متر
روشویی : 3
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
19 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان آزادی - خیابان خوش شمالی - پلاک 14
قیمت کل 495 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 22/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/4 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 2
آگهی توسط مالک
19 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - دروازه شمیران
قیمت کل 500 میلیون تومان
مساحت کف: 37 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 13/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
فرنگی :1
آگهی توسط مالک
22 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پونک - مجتمع تجاری بوستان - طبقه همکف بازارچه شبنم
قیمت کل 620 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش یا معاوضه مالکیت

قیمت هر متر مربع: 34/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
23 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده