خرید مغازه - تجاری تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - کد پستی: 17868
قیمت کل 210 میلیون تومان
مساحت کف: 26 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4/2 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - همت غرب کن
قیمت کل 350 میلیون تومان
مساحت کف: 42 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 42 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 8/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
11 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - آیت ا لله کاشانی - کوی کیهان - کوی اول
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 48 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش یا معاوضه سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مالک
12 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان حافظ پایین تر از بازارموبایل
قیمت کل 2/728 میلیارد تومان
مساحت کف: 44 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 8 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 62 میلیون تومان
تعداد بر:2 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
انباری: 8 متر مربع
آگهی توسط مالک
15 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان پونک - مجتمع تجاری بوستان - ربروی درب اردیبهشت - پلاک 456
قیمت کل 1/98 میلیارد تومان
مساحت کف: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 60 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان مدنی - خیابان وحیدیه (داودی) - پلاک 528
مساحت کف: 15 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 30 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/3 متر
روشویی : 1
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - استاد مطهری - بعد از - چهارراه سهروردی - پلاک 40
قیمت کل 10/8 میلیارد تومان
مساحت کف: 198 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 106 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 54/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک
20 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - هفت تیر - مفتح جنوبی - جنب سفارت آمریکا - کوچه اردلان - سوپر مارکت اردلان
قیمت کل 450 میلیون تومان
مساحت کف: 12 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت

قیمت هر متر مربع: 37/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
ایرانی / روشویی : 1 / 1
انباری: 12 متر مربع
آگهی توسط مالک
25 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - عبدل اباد - مجتمع تجاری کوه نور
قیمت کل 190 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 9/5 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک
26 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سعادت آباد - میدان کاج - سرو شرقی - جنب رستوران میزبان - مسکن رویال
مساحت کف: 60 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 35 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
نوع معامله:

فروش مالکیت و سرقفلی

قیمت هر متر مربع: 160 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
ایرانی / فرنگی / روشویی : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
26 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده