خرید خانه سمنان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - بلوار امیرکبیر - مسکن مهر
قیمت کل 52 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 866 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - خیابان سعدی - کوچه 13 - پلاک 20
قیمت کل 171/5 میلیون تومان
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1357
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 952 هزار تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان
قیمت کل 75/4 میلیون تومان
زیر بنا: 58 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 3 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - تعاون - خیابان 16 غربی اول
قیمت کل 91 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 8 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - میدان امام علی - شمشاد اول - دوربرگردان - پلاک 39
زیر بنا: 178 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - بلوار 17 شهریور - خیابان منتظری منتظری 5 - پلاک 118
قیمت کل 105 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - شهرک خود ساز پشت مدیران عماد دجنوبی عماد چهار
قیمت کل 125 میلیون تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 13 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - جهادیه - میدان انار - آپارتمان شهرداری - بلوک تکلند جنوبی
قیمت کل 42 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 560 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 ماه و 25 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - خیابان شهید منتظری هفتم
زیر بنا: 76 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 15 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - سمنان باغ فامیلی فرعی4 - ساختمان 8بهشت - طبقه همکف
قیمت کل 105 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 ماه و 18 روز پيش در دودوتا ثبت شده