خرید خانه سمنان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - سنگسر - بالاتر از هتل سنگسر - شهرک المهدی
قیمت کل 60 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
10 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - مسکن مهر - خیابان قلم
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 811 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
19 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - باغ فامیلی - بین فرعی 3 و 6 - ساختمان مهر
قیمت کل 115 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
29 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - باغ فردوس - خیابان رجبی - ساختمان ترنم
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - گلشهر - خیابان شهید کاشفی - پلاک 91 - بلوار 17شهریور
زیر بنا: 119 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 27 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - خیابان امام حسین - کوچه 15 - پلاک 172
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 833 هزار تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - بلوار آزادی - خیابان هفدهم - کوچه شهید ادب - پلاک 600
قیمت کل 380 میلیون تومان
زیر بنا: 225 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 25 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - بلوار امیرکبیر - مسکن مهر
قیمت کل 52 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 866 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
5 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده