خرید خانه سمنان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - بلوار 17 شهریور(پشت بانک کشاورزی) - خیابان زکریا - زکریا 2 - مجتمع کوثر
زیر بنا: 97 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
10 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - میدان معلم - کوچه شهیدصباغیان - ساختمان یاس8
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 1 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - تقاطع - بلوار نهضت و امیر کبیر نبش - خیابان چهار فصل آپارتمان لاله 1 ورودی 1
قیمت کل 50 میلیون تومان
زیر بنا: 66 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 757 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 ماه و 7 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان
قیمت کل 240 میلیون تومان
زیر بنا: 133 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - چهارراه نهضت - مجتمع جهان غیبی
قیمت کل 52 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 800 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 11 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - سنگسر - بالاتر از هتل سنگسر - شهرک المهدی
قیمت کل 60 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 4 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - مسکن مهر - خیابان قلم
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 811 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 12 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - باغ فامیلی - بین فرعی 3 و 6 - ساختمان مهر
قیمت کل 115 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - باغ فردوس - خیابان رجبی - ساختمان ترنم
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان سمنان - شهر سمنان - گلشهر - خیابان شهید کاشفی - پلاک 91 - بلوار 17شهریور
زیر بنا: 119 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 20 روز پيش در دودوتا ثبت شده