خرید خانه قزوین

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - چهارراه سپه - کوچه راه ری
قیمت کل 81/6 میلیون تومان
زیر بنا: 68 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
13 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان نادری - چهارراه نادری
قیمت کل 920 میلیون تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1365
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 18/4 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

آگهی توسط مالک
14 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان دارایی با تراکم 4
قیمت کل 2/12 میلیارد تومان
زیر بنا: 830 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1355
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
22 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - مینودر - فاز 3 لوازم
قیمت کل 110 میلیون تومان
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
24 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - بلوارحکیم - روبروی اداره راه وشهرسازی واحد?
قیمت کل 210 میلیون تومان
زیر بنا: 94 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 3 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - ولیعصر - بلوار خامنه ای گلستان 8
قیمت کل 100 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 4 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان نوروزیان - بلوار پرستار - کوچه حیدری
زیر بنا: 112 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - شهرک مهدیه (آبگیلک) بهر - خیابان الهیاری
زیر بنا: 69 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان نوروزیان - کوچه حکمت 52
زیر بنا: 93 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان نوروزیان - کوچه حکمت 71
زیر بنا: 130 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 4/6 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 5 روز پيش در دودوتا ثبت شده