جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه قزوین

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1250

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
18 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 120 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
27 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 166 میلیون تومان
زیر بنا: 68 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 115 میلیون تومان
زیر بنا: 260 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 442 هزار تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 8 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 117 میلیون تومان
زیر بنا: 63 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 18 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 92 میلیون تومان
زیر بنا: 52 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 28 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 165 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 6 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/55 میلیارد تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1360

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 25/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 15 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 110 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 20 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 20 روز پيش ثبت شده