خرید خانه قزوین

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - شهرک دانش - فاز 1 - کوچه تربیت سوم
قیمت کل 90 میلیون تومان
زیر بنا: 84 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان دانشگاه - کوچه 19 - پلاک 47
قیمت کل 165 میلیون تومان
زیر بنا: 82 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - شهرک مهرگان - بلوک های شرکت آرش آرمه تهران
قیمت کل 35 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 466 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
21 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - بلوار سعادت - نبش - کوچه شقایق
زیر بنا: 74 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - بلوار شهید بهشتی 16 متری توحید
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
زیر بنا: 221 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 3 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
23 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه) - کوچه 23 - فرعی 5 - پلاک 23
قیمت کل 126 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
24 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - شهید بابایی مدنی شرقی - پلاک 79
قیمت کل 150 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
24 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین
قیمت کل 129 میلیون تومان
زیر بنا: 74 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - مسکن مهر - مهرگان
قیمت کل 29 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 386 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 ماه و 11 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - غیاث آباد - کوچه بهار یکم - پلاک 39
قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 97 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1371
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 3/6 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 15 روز پيش در دودوتا ثبت شده