خرید خانه قزوین

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان قزوين - شهر قزوین
قیمت کل 95 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1360
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
16 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان راه آهن - کوچه نسیم
قیمت کل 87 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - پونک - فهیم 14 - پلاک 26
قیمت کل 153/6 میلیون تومان
زیر بنا: 64 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - نوروزیان - حکمت 24
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان نادری شمالی - کوچه رسول زند - پلاک 92
قیمت کل 453/6 میلیون تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1365
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - شهرک دانش - فاز 1 - کوچه تربیت سوم
قیمت کل 90 میلیون تومان
زیر بنا: 84 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 7 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان دانشگاه - کوچه 19 - پلاک 47
قیمت کل 165 میلیون تومان
زیر بنا: 82 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 12 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - بلوار سعادت - نبش - کوچه شقایق
زیر بنا: 74 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 26 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - بلوار شهید بهشتی 16 متری توحید
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
زیر بنا: 221 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 3 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 27 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان قزوين - شهر قزوین - خیابان شهید بابایی (دانشگاه) - کوچه 23 - فرعی 5 - پلاک 23
قیمت کل 126 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده