جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه ساری

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 280 میلیون تومان
زیر بنا: 330 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 848 هزار تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
7 روز و 17 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 140 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 740 میلیون تومان
زیر بنا: 195 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
20 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 520 میلیون تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
26 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 14 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 260 میلیون تومان
زیر بنا: 145 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 5 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 365 میلیون تومان
زیر بنا: 152 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1389

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 150 میلیون تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1373

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 19 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 240 میلیون تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 19 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 157 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مالک
2 ماه و 21 روز پيش ثبت شده