خرید خانه ساری

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوار آزادی - خیابان بعثت بعثت 6
قیمت کل 190 میلیون تومان
زیر بنا: 86 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوار آزادی - روبروی پارک آفتاب - کوچه خیری مقدم
قیمت کل 210 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - ساری اول - جاده کیاسر
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 4 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان 15 خرداد - کوچه ایثار
قیمت کل 345 میلیون تومان
زیر بنا: 138 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - ساری اول - جاده کیاسر
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 3 / 1 / 2
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - ساری سلمان فارسی
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - ساری سلمان فارسی
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - ساری سلمان فارسی
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - میدان امام - خیابان 22بهمن - کوچه 22بهمن25 - روبروی - کوچه بهشتی20
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 722 هزار تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - کیلومتر 17 - جاده کیاسر - جاده جنگلی روستای گلرود
قیمت کل 250 میلیون تومان
زیر بنا: 240 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
13 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده