خرید خانه ساری

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان مازندران - شهر ساری - 15خرداد زادسر - ایثار
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
17 ساعت و 9 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان امیر مازندرانی - خیابان فلسطین - کوچه شهید ابراهیمی - کوچه سوم آپارتمان مقدم
قیمت کل 126/4 میلیون تومان
زیر بنا: 79 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
19 ساعت و 42 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - کارمندان - بقیه اله2
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - انتهای پیروزی - کوچه اول سمت راست زمینهای تفکیکی راه آهن
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوار طالقانی - توانبخشی - کوچه مودت
زیر بنا: 170 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوار طالقانی - خیابان توانبخشی - توانبخشی 10
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - میدان شهدا - کوچه جنب یوسفی
زیر بنا: 304 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - امیرکبیر - اولین - کوچه سمت راست
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - سلمان فارسی - قرجه
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - مهیار - کوچه اول سمت راست
زیر بنا: 160 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده