خرید خانه ساری

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوارکشاورز بیست متری شهدای محراب - خیابان فردوس - کوچه فردوس 15
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوارکشاورز بیست متری شهدای محراب - خیابان فردوس - کوچه فردوس 15
قیمت کل 180 میلیون تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان 15 خرداد - زادسر - کوی ایثار - ساختمان قاصدک1
قیمت کل 500 میلیون تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان سلمان فارسی نرسیده به - میدان سلمان فارسی - ساختمان پرشین
زیر بنا: 97 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
13 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوار طالقانی - خیابان معلم - جنب اداره استاندارد
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوار طالقانی - خیابان معلم - جنب اداره استاندارد
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان شیخ طبرسی - کوچه بخشنده - ساختمان 7 - واحد 6
قیمت کل 145 میلیون تومان
زیر بنا: 99 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
25 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری
قیمت کل 150 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
25 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان سلمان فارسی - میدان سلمان فارسی
قیمت کل 435 میلیون تومان
زیر بنا: 145 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
28 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - دارابکلا
قیمت کل 415 میلیون تومان
زیر بنا: 325 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/2 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه پيش در دودوتا ثبت شده