خرید خانه ساری

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان مازندران - شهر ساری - دارابکلا
قیمت کل 415 میلیون تومان
زیر بنا: 325 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/2 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
21 ساعت و 41 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - انتهای شهبند شریف آباد
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 818 هزار تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - ساری سلمان فارسی - کوچه فرشادی
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان سلمان فارسی - کوچه فرشادی
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - ساری سلمان فارسی - کوچه فرشادی
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان سلمان فارسی - کوچه فرشادی
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - پیروزی - المهدی
زیر بنا: 221 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
9 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - شهرک نواب صفوی - نبش طبیعت8
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان امیر مازندرانی - خیابان فلسطین - کوچه شهید ابراهیمی - کوچه سوم آپارتمان مقدم
قیمت کل 133/5 میلیون تومان
زیر بنا: 69 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - تپه های مهدشت
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 3 / 2 / 2
پارکینگ: 4 عدد
آگهی توسط مالک
21 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده