خرید خانه ساری

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان مازندران - شهر ساری - شهرک نواب صفوی - نبش طبیعت8
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - خیابان امیر مازندرانی - خیابان فلسطین - کوچه شهید ابراهیمی - کوچه سوم آپارتمان مقدم
قیمت کل 133/5 میلیون تومان
زیر بنا: 69 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - تپه های مهدشت
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 3 / 2 / 2
پارکینگ: 4 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - کیلومتر 7 - بزرگراه قائمشهر - ماهفروجک - پشت استادیوم - پروژه 182 واحدی ماهان
قیمت کل 88 میلیون تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 800 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - بلوار عسکری محمدیان - روبروی استخر نعیم - کوچه بقیه الله 2
قیمت کل 135 میلیون تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - میدان فرح آباد - ابتدای - بلوار فرح آباد - فرح آباد پنجم
قیمت کل 385 میلیون تومان
زیر بنا: 175 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
11 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - سلمان فارسی - کوچه مردانشاهی
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - 15خرداد - زادسر - ایثار
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
18 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - شریف آباد - کوچه نسترن - بن بست دوم سمت راست درب دوم سمت راست
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 900 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
18 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان مازندران - شهر ساری - 15خرداد زادسر - ایثار
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
21 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده