جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه ساری

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 75 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 937 هزار تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 52 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 161 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 153 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 80 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 180 میلیون تومان
زیر بنا: 130 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
5 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 45 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 750 هزار تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
آگهی توسط مالک
18 روز و 22 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 324 میلیون تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 6 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 106 میلیون تومان
زیر بنا: 106 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
28 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 420 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1371

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
23 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 165 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
20 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده