خرید خانه سبزوار

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - خیابان عطاملک جنوبی عطاملک 16
قیمت کل 180 میلیون تومان
زیر بنا: 248 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 725 هزار تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 2 / 1
آگهی توسط مالک
14 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - خیابان طالقانی 43 - پلاک 12
قیمت کل 82 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1376
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
21 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - خیابان 22بهمن نبش فیاض
قیمت کل 135 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - خیابان ابن یمین غربی - ابن یمین 11
قیمت کل 100 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1354
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/1 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - کاشفی جنوبی - کاشفی 29
قیمت کل 264 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1330
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - خیابان دانشگاه - نبش دانشگاه 11 - ساختمان گل سرخ
قیمت کل 187/2 میلیون تومان
زیر بنا: 104 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
3 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - کاشفی 25 - پلاک 30
قیمت کل 140 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
4 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار
قیمت کل 49/9 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 713 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
4 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده