جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه سبزوار

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 550 میلیون تومان
زیر بنا: 165 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1367

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
آگهی توسط مالک
2 ماه و 14 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 310 میلیون تومان
زیر بنا: 145 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
6 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 125 میلیون تومان
زیر بنا: 111 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
5 ماه و 24 روز پيش ثبت شده