خرید خانه سبزوار

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - 20 متری کاوه - کاوه 3 - انتهای میلان
قیمت کل 125 میلیون تومان
زیر بنا: 111 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
15 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - چهارراه سونالوکس - کوچه ی روبروی آسیاب ذبیحی داخل - کوچه - ساختمان 4 - طبقه - واحد 1 شمالی
قیمت کل 210 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
4 ماه و 2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - طالقانی 29
قیمت کل 170 میلیون تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر سبزوار - خیابان ولی عصر - خیابان بعثت - نبش - خیابان بعثت وکوچه بعثت 6
قیمت کل 365 میلیون تومان
زیر بنا: 160 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده