خرید خانه مشهد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد
قیمت کل 125 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - صیاد31
قیمت کل 260 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار خیام - کوچه پیام - پیام 14 - پلاک 23
قیمت کل 520 میلیون تومان
زیر بنا: 136 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - امام رضا
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1360
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد
زیر بنا: 97 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - فلکه برق بهار 3 - بن بست نادری - پلاک 134/1
قیمت کل 290 میلیون تومان
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار وکیل آباد - فارغ التحصیلان
قیمت کل 800 میلیون تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 6 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - خیابان گاز15 - فضه1 - پلاک 1/388
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - سرای فردوسی
قیمت کل 500 میلیون تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
آگهی توسط مالک
7 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - امام رضا 44
قیمت کل 180 میلیون تومان
زیر بنا: 61 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده