خرید خانه مشهد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار ارشاد - خیابان توفیق
قیمت کل 315 میلیون تومان
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - ابلوار سازمان آب - ششصد دستگاه - ارشاد 7 - بلوار دهخدا
قیمت کل 175 میلیون تومان
زیر بنا: 88 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1356
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - هفت تیر2 - پلاک 5 - واحد 1
قیمت کل 205 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - رضاشهر - رضوی38 - پلاک 19
قیمت کل 550 میلیون تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 3 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - خیابان دانشجو - دانشجو14
قیمت کل 280 میلیون تومان
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار پیروزی - بلوار سرافرازان13 - راضی8 - میلان سوم روبروی - پلاک 103
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - خیابان چمران - گلستان شرقی 6 - پلاک 31
قیمت کل 295 میلیون تومان
زیر بنا: 82 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 708 هزار تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
آگهی توسط مشاور املاک
7 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - جاده کارخانه سیمان همجوار - شهرک مهرگان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 750 هزار تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد
قیمت کل 160 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده