خرید خانه مشهد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - هدایت - هدایت غربی - جنب پارک حجاب بانوان
قیمت کل 278/4 میلیون تومان
زیر بنا: 116 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار صبا - 33 - چهارراه اول سمت راست - پلاک 13
قیمت کل 157 میلیون تومان
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - لادن 15
زیر بنا: 68 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار پیروزی - خیابان پیروزی16 - خیابان حق شناس2 - خیابان میلان4 - پلاک 15
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار ارشاد - خیابان توفیق
قیمت کل 315 میلیون تومان
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - ابلوار سازمان آب - ششصد دستگاه - ارشاد 7 - بلوار دهخدا
قیمت کل 175 میلیون تومان
زیر بنا: 88 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1356
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
8 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - هفت تیر2 - پلاک 5 - واحد 1
قیمت کل 205 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
10 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - رضاشهر - رضوی38 - پلاک 19
قیمت کل 550 میلیون تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 3 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - خیابان دانشجو - دانشجو14
قیمت کل 280 میلیون تومان
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار پیروزی - بلوار سرافرازان13 - راضی8 - میلان سوم روبروی - پلاک 103
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
13 روز پيش در دودوتا ثبت شده