خرید خانه مشهد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - طبرسی6 - کوچه 1راست 94
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 3 / 1 / 3
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
11 ساعت و 16 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - توس 39 موسی پور 4
قیمت کل 65 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 928 هزار تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - فلاحی 38 ممیز 8
قیمت کل 153 میلیون تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد
قیمت کل 480 میلیون تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 6 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 3 / 3
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار صیاد شیرازی - مجتمع پارس - طبقه 3
قیمت کل 500 میلیون تومان
زیر بنا: 124 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - احمدآباد - ناصرخسرو19 - فروردین - پلاک 17
قیمت کل 650 میلیون تومان
زیر بنا: 157 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1358
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 4/1 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - گلبهار - بلوار شهید برونسی - بلوار شهید کاوه - مجتمع مسکونی مسکن مهر 171
قیمت کل 60 میلیون تومان
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 779 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - پیروزی79 - کوچه بنفشه 19 - پلاک 77 و - پلاک 52
قیمت کل 243 میلیون تومان
زیر بنا: 333 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 729 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: بیش از 7
آگهی توسط مالک
5 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - رضاشهر - نبش رودکی 16 - پلاک 66 - واحد 3
قیمت کل 250 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - وکیل اباد - صیاد شیرازی 5 - پرستوی 1 - پلاک 78
زیر بنا: 162 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده