جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه مشهد

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 600 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1361

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 22 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 6 میلیارد تومان
زیر بنا: 900 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6/6 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 32 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 130 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/1 میلیارد تومان
زیر بنا: 138 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1362

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/9 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مالک
14 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 160 میلیون تومان
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
15 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 656 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/2 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
بیش از 7
آگهی توسط مشاور املاک
16 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 270 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
18 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 260 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
18 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 220 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
19 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 50 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 666 هزار تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مالک
19 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده