خرید خانه مشهد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار صیاد شیرازی - صیاد شیرازی 9 - بعد از - کوچه ی تهرانی ها
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 ساعت و 21 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار ساجدی - بین ساجدی 4و 6 - پلاک 15
قیمت کل 220 میلیون تومان
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 ساعت و 28 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - طبرسی 25 انتهای - کوچه جوادیه نبش - کوچه شاه ولایت - مجتمع خلیل 1500 متری حرم
قیمت کل 165 میلیون تومان
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
15 ساعت و 10 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار پیروزی - پیروزی 72 - 1 - پلاک 27
قیمت کل 1/3 میلیارد تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 10/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - باهنر9
زیر بنا: 210 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 7/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار مصلی
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - هاشمیه16
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - میدان امام خمینی - امام خمینی 57 - میلان سوم سمت راست - پلاک 71
قیمت کل 270 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - گلبهار - بهار 23 - پلاک 37
قیمت کل 260 میلیون تومان
زیر بنا: 132 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - خیابان دکتربهشتی - بهشتی32 - پلاک 52 - طبقه همکف
زیر بنا: 76 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده