خرید خانه مشهد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - 17 شهریور 1/2 - پلاک 60 - واحد 1
قیمت کل 150 میلیون تومان
زیر بنا: 250 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 600 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 2 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار فکوری - شهرک نیروهوایی برکپور 7 - پلاک 27
زیر بنا: 220 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1358
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 6/3 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 1
پارکینگ: 4 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - شهرک غرب - فلاحی 32
قیمت کل 130 میلیون تومان
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - ازادشهر - بلوار امامت - امامت 7 - نرسیده به - چهارراه اول - پلاک 83/1
قیمت کل 650 میلیون تومان
زیر بنا: 160 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 3 / 1 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - رضا - شهر - بلوار رضوی رضوی 37 نبش - چهارراه اول - پلاک 14
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - احمداباد - رضای4
قیمت کل 5 میلیارد تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1360
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 25 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
6 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار میثاق - میثاق10/7 قطعه دوم شمالی - ساختمان پلان6
قیمت کل 160 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - نوفل لوشاتو2 - 3
قیمت کل 1/95 میلیارد تومان
زیر بنا: 350 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - شهرک غرب ( قاسم آباد ) بلواردکتر حسابی - حسابی 32 - مجتمع سامان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1379
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - الهیه - بین میثاق 6 و 8
قیمت کل 98 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده