خرید خانه مشهد

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار میثاق - میثاق10/7 قطعه دوم شمالی - ساختمان پلان6
قیمت کل 160 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
19 ساعت و 59 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - نوفل لوشاتو2 - 3
قیمت کل 1/95 میلیارد تومان
زیر بنا: 350 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مالک
20 ساعت و 18 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - شهرک غرب ( قاسم آباد ) بلواردکتر حسابی - حسابی 32 - مجتمع سامان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1379
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - الهیه - بین میثاق 6 و 8
قیمت کل 98 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - شهرک غرب ( قاسم آباد ) بلوارفلاحی - فلاحی 4 - مجتمع صدرا
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - بلوار شهید رفیعی 7
قیمت کل 138 میلیون تومان
زیر بنا: 76 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - فدائیان اسلام24گل ختمی قدیم
قیمت کل 87 میلیون تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1362
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
4 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - شهرک غرب ( قاسم آباد ) بلوارشریعتی - شریعتی 45/5
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - شهرک غرب ( قاسم آباد ) - بلوار شریعتی - شریعتی 58/4
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان خراسان رضوي - شهر مشهد - شهرک غرب ( قاسم آباد ) - بلوار حسابی - حسابی 44 - مجتمع ایثار
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز پيش در دودوتا ثبت شده