خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان مطهری - کوی بیشه حبیب
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
22 ساعت و 57 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان کاوه - خیابان گلستان - خیابان هسا
قیمت کل 700 میلیون تومان
زیر بنا: 360 متر مربع
تعداد اتاق : 5 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 28 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان امام خمینی - خیابان مهدی - بن بست سعادت
قیمت کل 600 میلیون تومان
زیر بنا: 330 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - اشراق شمالی - کوی گلستان
قیمت کل 290 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
قیمت کل 172 میلیون تومان
زیر بنا: 76 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بزرگراه خیام نرسیده به میرزا طاهرکوچه44و42
قیمت کل 597 میلیون تومان
زیر بنا: 155 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بزرگراه آقابابایی - میدان جوان - خیابان جوان - مجتمع نگین شرق
قیمت کل 130 میلیون تومان
زیر بنا: 94 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
قیمت کل 840 میلیون تومان
زیر بنا: 168 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان میر - خیابان آب 250 - کوی مهربانی
قیمت کل 460 میلیون تومان
زیر بنا: 118 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
4 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - چهارباغ بالا - کوچه مخابرات - اسکندرسرکوب -
قیمت کل 737 میلیون تومان
زیر بنا: 134 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده