جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 900 میلیون تومان
زیر بنا: 270 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1364

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
آگهی توسط مالک
19 ساعت و 34 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1360

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 114 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 18 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 5 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 639 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 16 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 241/5 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 750 میلیون تومان
زیر بنا: 350 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 403/2 میلیون تومان
زیر بنا: 144 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 19 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 355 میلیون تومان
زیر بنا: 112 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 15 ساعت پيش ثبت شده