خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
زیر بنا: 165 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 ساعت و 17 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان سروش - اواسط - خیابان مصلی - پلاک دوم خیابان - دسترسی از سه طرف (3 کوچه) به - خیابان
قیمت کل 750 میلیون تومان
زیر بنا: 350 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 3 / 2
پارکینگ: 6 عدد
آگهی توسط مالک
14 ساعت و 47 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خانه اصفهان - خیابان گلخانه بنفشه شمالی 12متری فیروز
زیر بنا: 156 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
15 ساعت و 38 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - احمدآباد - کوچه شریف معمار - بن بست نگار
قیمت کل 306 میلیون تومان
زیر بنا: 102 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان هشت بهشت - خیابان لاهور - کوچه 72 - ساختمان مهتاب
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - آبشار سوم - اشکاوند - انتهای خط اول
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان پروین
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
زیر بنا: 160 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
زیر بنا: 190 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان کاوه - خیابان مخابرات
قیمت کل 215 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز پيش در دودوتا ثبت شده