خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان خیام از سمت پل مارنان نزدیک پارک
زیر بنا: 460 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1363
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 18/6 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 6 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان شریعتی - کوچه شرف الدین
زیر بنا: 138 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان ارتش - خیابان بهداری لشکر - کوچه مدنیان
زیر بنا: 72 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بلوار شفق - کوچه انصاری
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - شهرک امیرحمزه - خیابان دوم
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - شهرک امیرحمزه - خیابان دوم
زیر بنا: 157 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - شهرک ولیعصر - خیابان مشفق کاشانی
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - ارتش - خیابان بهداری لشکر - کوچه مدنیان
زیر بنا: 81 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بلوار کشاورز - خیابان گلزار8
زیر بنا: 94 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان وحید - کوچه مطهری
زیر بنا: 94 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز پيش در دودوتا ثبت شده