جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 175/5 میلیون تومان
زیر بنا: 700 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 250 هزار تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 770 میلیون تومان
زیر بنا: 220 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1374

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 800 میلیون تومان
زیر بنا: 220 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1377

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/6 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 225 میلیون تومان
زیر بنا: 88 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 240 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 210 میلیون تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 4/2 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 493 میلیون تومان
زیر بنا: 137 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 6 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 530 میلیون تومان
زیر بنا: 139 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 280 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 197/8 میلیون تومان
زیر بنا: 86 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده