خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی - کوچه شیخ یوسف
قیمت کل 238 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ساعت و 53 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان هشت بهشت شرقی - کوچه شهید طباطبایی - بن بست ارمغان
قیمت کل 700 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1360
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 7 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
5 ساعت و 13 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان گلخانه - مجتع 5 - طبقه
قیمت کل 420 میلیون تومان
زیر بنا: 152 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 ساعت و 31 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - دکتر باهنر
قیمت کل 375 میلیون تومان
زیر بنا: 143 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 42 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - هشت بهشت شرقی - کوی قاسمی - کوچه ابوذر - پلاک 5
قیمت کل 559 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 6/2 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 ساعت و 39 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
زیر بنا: 400 متر مربع
تعداد اتاق : 5 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 1/2 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 3 / 2
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
12 ساعت و 43 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان استانداری - کوچه ی 1 - بن بست آرش
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 ساعت و 4 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان لاله - خیابان فروردین - کوچه خرداد( البته به - بزرگراه چمران نیز دسترسی دارد - بزرگراه چمران - کوچه خرداد)
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 31 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان خانه اصفهان - کوچه فروغ
قیمت کل 260 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان امام خمینی - کوی رسالت - رسالت 1 - مجتمع اندیشه2 - بلوک آ
قیمت کل 220 میلیون تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده