خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بوستان سعدی - مجتمع جام جم
قیمت کل 750 میلیون تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
9 ساعت و 21 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - مدرس جدید - خیابان مولوی سرچهارراه اول - پلاک دوم - خیابان مولوی
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1355
نوع معامله:

فروش یا معاوضه ویلا

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 4 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
19 ساعت و 39 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان سید علیخان - کوچه محمدآباد - نبش - بن بست اول سمت چپ
قیمت کل 500 میلیون تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 40 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
قیمت کل 495 میلیون تومان
زیر بنا: 262 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان 22 بهمن - کوچه گلباران 2
زیر بنا: 156 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان مفتح
قیمت کل 1/05 میلیارد تومان
زیر بنا: 206 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1357
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - باغ زیار - زمین های کارخانه
زیر بنا: 74 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - اصفهان چمران - خیابان محمد طاهر
قیمت کل 140 میلیون تومان
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - سه راه سیمین - شهرک ولیعصر - خیابان مولوی
قیمت کل 330 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی - کوچه شیخ یوسف
قیمت کل 238 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده