خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان توحید میانی - مهرداد غربی
زیر بنا: 113 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
13 ساعت و 5 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان خیام ؛ مطهری
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 ساعت و 19 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خواجه عمید - ابتدای - خیابان قدسی
قیمت کل 580 میلیون تومان
زیر بنا: 145 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
19 ساعت و 23 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - شاهین - شهر - خیابان طالقانی
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 2 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان کاوه - خیابان غرضی - کوچه زرین گل - مجتمع امیر
قیمت کل 340 میلیون تومان
زیر بنا: 147 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - ابتدای آتش ( مقداد ) - سه پله بطرف - کوچه مسغود
زیر بنا: 98 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - ملکشهر ابتدای - خیابان شهید صادقیان - روبروی پارک ملت - واحد 19 - بلوک بی
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی - حدفاصل چهار ملک و گلزار - کوچه 11 - مجتمع کوثر - طبقه ی3
قیمت کل 570 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان بزرگمهر - شهید مفتح شرقی - روبروی باشگاه پیروزی
قیمت کل 180 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - چهار باغ بالا - خیابان هفت دست - بن بست سادات
قیمت کل 720 میلیون تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1350
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 5/7 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
4 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده