خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بزرگمهر مقابل بیمارستان صدوقی
قیمت کل 380 میلیون تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
14 ساعت و 13 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - ملک - شهر - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان شهید صادقیان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 ساعت و 41 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - آبشار سوم (شهرک شهید کشوری) - مریم 1
قیمت کل 210 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - ابتدای رودکی از سمت سیمین
زیر بنا: 220 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1374
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - شهرک امیرحمزه - خیابان نهم
زیر بنا: 360 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - حکیم نظامی بر - خیابان حسین آباد
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 7 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بلوار کشاورز - خیابان دکتر حسابی
زیر بنا: 656 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 4 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان هزارجریب - کوی سپاهان
زیر بنا: 230 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 7/1 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بزرگراه شهید آقابابایی اطشاران میلاد 18
زیر بنا: 111 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خانه اصفهان - فلکه نگهبانی - ابتدای - خیابان کاج
قیمت کل 203 میلیون تومان
زیر بنا: 81 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده