جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه کیش

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 500 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 325 میلیون تومان
زیر بنا: 64 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
13 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 720 میلیون تومان
زیر بنا: 93 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/7 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
آگهی توسط مالک
27 روز و 20 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
زیر بنا: 57 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
23 روز و 2 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 410 میلیون تومان
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
19 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/25 میلیارد تومان
زیر بنا: 146 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
17 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/35 میلیارد تومان
زیر بنا: 224 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 8 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 195 میلیون تومان
زیر بنا: 52 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 4 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 6/105 میلیارد تومان
زیر بنا: 330 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 18/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/24 میلیارد تومان
زیر بنا: 142 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده