خرید خانه کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - برج ساحلی پرشین
قیمت کل 561 میلیون تومان
زیر بنا: 66 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 19 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز جی
قیمت کل 195 میلیون تومان
زیر بنا: 64 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 19 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز آ2
قیمت کل 215 میلیون تومان
زیر بنا: 57 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 19 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 433 میلیون تومان
زیر بنا: 103 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 23 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - کیش صدف - فاز 3
قیمت کل 286 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
آگهی توسط مالک
2 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 190 میلیون تومان
زیر بنا: 53 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 13 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز ? - نوبنیاد
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 26 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 1 نوبنیاد - نیلوفر5
قیمت کل 344 میلیون تومان
زیر بنا: 86 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز یک - شهرک صدف
قیمت کل 700 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 8/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 14 روز پيش در دودوتا ثبت شده