خرید خانه کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - مجتمع آرین
قیمت کل 236/5 میلیون تومان
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - مرکز - شهر - برج ساحلی میکا
زیر بنا: 380 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 39/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

فرنگی / حمام :4 / 4
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - شهرک میرمهنا - فاز آ2 - سدر=7
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - جزیره کیش دهکده ساحلی
قیمت کل 650 میلیون تومان
زیر بنا: 155 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - جزیره کیش - فاز 1 نوبنیاد
قیمت کل 193 میلیون تومان
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - منطقه میرمهنا - شهرک اف2 - خیابان رسالت -
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 6/6 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 3
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
17 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - میدان سیری پروژه یاسین
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 16 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - دهکده ساحلی
قیمت کل 620 میلیون تومان
زیر بنا: 151 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - نوبنیاد - فاز 2 - خیابان تمشک
قیمت کل 192 میلیون تومان
زیر بنا: 400 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 480 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - جزیره کیش - مجتمع تجاری کارینا
قیمت کل 480 میلیون تومان
زیر بنا: 28 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 17/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

آگهی توسط مالک
2 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده