خرید خانه کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - جزیره کیش - فاز a
قیمت کل 157 میلیون تومان
زیر بنا: 54 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - جزیره کیش - دامون ساحلی
قیمت کل 1/299 میلیارد تومان
زیر بنا: 130 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 9/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 3
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - جزیره کیش برج ساحلی پرشین
قیمت کل 650 میلیون تومان
زیر بنا: 66 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 9/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - مجتمع آناهیتا
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 3
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 1/615 میلیارد تومان
زیر بنا: 190 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - میدان هرمز - بلوار حریره انتهای - بلوار کرانه کیش
قیمت کل 655 میلیون تومان
زیر بنا: 66 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 9/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - میدان هرمز - بلوار حریره انتهای - بلوار پروژه کرانه
قیمت کل 1/244 میلیارد تومان
زیر بنا: 139 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 8/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 660 میلیون تومان
زیر بنا: 108 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
20 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - روبروی بازار مرجان پروژه رویای کیش - بلوک A1L
قیمت کل 945 میلیون تومان
زیر بنا: 63 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
22 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 1 روز پيش در دودوتا ثبت شده