خرید خانه شیراز

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان فارس - شهر شیراز - شهرک رکن اباد - بلوار تلاش نرسیده به سیلو سمت راست درب سفید - ساختمان دو - طبقه
قیمت کل 650 میلیون تومان
زیر بنا: 156 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 4/1 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
5 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - بلوارباهنرشمالی - کوچه 21 جنب آپارتمان آرش
قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 162 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - گلدشت حافظ - خیابان ملائک جنوبی - سپهر 6 - داحد دوم سمت راست
قیمت کل 381 میلیون تومان
زیر بنا: 127 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - خیابان پاسداران - خیابان شهید فلاحی - کوچه 18
قیمت کل 1/07 میلیارد تومان
زیر بنا: 368 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 5 عدد
آگهی توسط مالک
11 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - باهنر جنوبی
قیمت کل 320 میلیون تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - گلدشت معالی اباد - خیابان لادن ورودی جنب شهرداری منطقه 6 - بلوک 100/293
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
18 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - معالی آباد - تاچارا - شهامت
قیمت کل 460 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
19 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - شهرک آرین
قیمت کل 990 میلیون تومان
زیر بنا: 400 متر مربع
تعداد اتاق : 5 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
19 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - شهرک فرهنگیان - برخیابان 24 متری شهید توحیدی راد
قیمت کل 220 میلیون تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
19 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز
قیمت کل 240 میلیون تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
20 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده