خرید خانه شیراز

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان فارس - شهر شیراز - میدان ولیعصر - بولوار غدیر - جنب هنرستان دستغیب
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1360
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - گلدشت معالی آباد - آپارتمان های فرانسوی ساز
قیمت کل 250 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - بلوار پاسداران - خیابان باغ حوض - کوچه 1ب - فرعی دوم - آپارتمان مقداد - واحد 6
قیمت کل 278 میلیون تومان
زیر بنا: 103 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - صدرا - خیابان کوهسار - خیابان کوهپایه - فرعی اول - درب اول سمت جپ
قیمت کل 220 میلیون تومان
زیر بنا: 170 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 1/2 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
8 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - شهرک صدرا - خیابان پیشگامان - مجتمع فاطمه 4
قیمت کل 190 میلیون تومان
زیر بنا: 117 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - بلوار نصر - کوچه 27 زمین شناسی
قیمت کل 250 میلیون تومان
زیر بنا: 111 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - 20 متری امام خمینی - خیابان شهید دستغیب
قیمت کل 172 میلیون تومان
زیر بنا: 88 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - صدرا - پردیس
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 4 عدد
آگهی توسط مالک
13 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - خیابان شهید محلاتی - خیابان رهگذر بر - خیابان - پلاک 52
قیمت کل 504 میلیون تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
18 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده