خرید خانه شیراز

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان فارس - شهر شیراز - خیابان زند نبش - خیابان انوری - طبقه 4 پاساژ بحرینی
قیمت کل 250 میلیون تومان
زیر بنا: 106 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1365
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 28 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - میدان پاسارگاد - مجتمع مسکونی بهارستان
قیمت کل 137 میلیون تومان
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز
قیمت کل 290 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - شهرک ماه فیروزان بعد از پل نصر
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - بلوار سفیرشمالی - خیابان شهیدان پوربیرگ - کوچه 20
قیمت کل 490 میلیون تومان
زیر بنا: 220 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه خانه

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 3 / 2
آگهی توسط مالک
4 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - خیابان بهار
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1338
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
آگهی توسط مالک
6 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - مطهری جنوبی - کوچه 3 - درب سوم سمت راست - طبقه اول
قیمت کل 250 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - بلوار مدرس - خیابان رازی - خیابان 411 - ساختمان یاس
قیمت کل 206 میلیون تومان
زیر بنا: 98 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - جاده کمربندی دروازه قران - شهرک زیباشهر
قیمت کل 324 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
14 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان فارس - شهر شیراز - خیابان فردوسی
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 126 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
18 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده