جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه شیراز

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 360 میلیون تومان
زیر بنا: 127 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
8 ساعت و 2 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 600 میلیون تومان
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1376

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 13 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 875 میلیون تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1360

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
9 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 175 میلیون تومان
زیر بنا: 86 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1364

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 528 میلیون تومان
زیر بنا: 165 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 25 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 550 میلیون تومان
زیر بنا: 177 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 11 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 235 میلیون تومان
زیر بنا: 94 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه پيش ثبت شده
قیمت کل 370 میلیون تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 29 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 410 میلیون تومان
زیر بنا: 195 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1374

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 29 روز پيش ثبت شده