جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه شیراز

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 225 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 12 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 55 میلیون تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
15 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 295 میلیون تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1364

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
21 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 180 میلیون تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
22 روز و 8 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 720 میلیون تومان
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 6 عدد
سال ساخت: 1374

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
23 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 360 میلیون تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1378

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
24 روز و 7 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 65 میلیون تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 15 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 500 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 14 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 370 میلیون تومان
زیر بنا: 270 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
24 روز و 14 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 610 میلیون تومان
زیر بنا: 319 متر مربع
تعداد اتاق : 6 عدد
سال ساخت: 1383

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 2 روز پيش ثبت شده