خرید خانه تبریز

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - دروازه - استاد معین
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 ساعت و 38 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز
قیمت کل 175/5 میلیون تومان
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 28 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - آزادی - خیابان مرمر - کوچه شهریار کاشی224
زیر بنا: 170 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1365
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 20/9 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - ولیعصر - توانیزشمالی - خیابان بعثت - کوچه نارونی - کاشی10
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 3/6 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - ولیعصر جنوبی -
قیمت کل 166 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - خیابان سالاری - کوی امیرکبیر جنوبی
قیمت کل 230 میلیون تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - خیابان اذربایجان پل اخونی
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - بلوار توانیر - فلکه گلکار - ده متری پارک - ششم غربی - 16 متری بنفشه
قیمت کل 235 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
6 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - منظریه - پرورش حساس - پلاک 5
قیمت کل 280 میلیون تومان
زیر بنا: 121 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان آذربايجان شرقي - شهر تبریز - شهرک امام - کوچه پست خانه مجتمع - کوثر
قیمت کل 135 میلیون تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1360
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده