خرید خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - فاز 4 بلوارگلها - بعدازچهاراه درمانگاه - پلاک 211
قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 14 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس - شهرک ناز - خیابان درختی - پلاک 4
قیمت کل 268/4 میلیون تومان
زیر بنا: 121 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 16 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - 13 رستاخیز - پلاک 50 - ساختمان سپید 1 - واحد 1
زیر بنا: 102 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
10 ساعت و 10 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شاهین ویلا 7غربی
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
10 ساعت و 36 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - باغستان غربی - خیابان لاله یکم شرقی
قیمت کل 178 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
10 ساعت و 58 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - انوشیروان شرقی
قیمت کل 135 میلیون تومان
زیر بنا: 56 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 ساعت و 11 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس بعداز کانال - خیابان کیوان
قیمت کل 130 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1375
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
12 ساعت و 26 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فاز 1 مهرشهر - خیابان 100غربی - کوچه مریم - بن بست رز - بلوک 2 - واحد 6
قیمت کل 240 میلیون تومان
زیر بنا: 83 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 55 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - ساماندهی - نماز غربی - کوچه رز 3
قیمت کل 161/5 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 ساعت و 1 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شاهین ویلا - خیابان قلم - 20 غربی پلاک?? واحد?
قیمت کل 115 میلیون تومان
زیر بنا: 72 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 ساعت و 51 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده