جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه کرج

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 438 میلیون تومان
زیر بنا: 137 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
21 ساعت و 23 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 72 میلیون تومان
زیر بنا: 64 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 4 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 135 میلیون تومان
زیر بنا: 88 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 105 میلیون تومان
زیر بنا: 57 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 240 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/35 میلیارد تومان
زیر بنا: 400 متر مربع
تعداد اتاق : 5 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
7 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 410 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 450 میلیون تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1370

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/9 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/288 میلیارد تومان
زیر بنا: 480 متر مربع
تعداد اتاق : 8 عدد
سال ساخت: 1354

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 1 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 23 ساعت پيش ثبت شده