خرید خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - شهرک بعثت - بلوار فردوسی - خیابان زنبق4
قیمت کل 110 میلیون تومان
زیر بنا: 74 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
10 ساعت و 53 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس - خیابان 44
قیمت کل 825 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 7 عدد
آگهی توسط مالک
11 ساعت و 14 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده فردیس گلستان 1 ( مخابرات)
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
13 ساعت و 58 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جاده فردیس گلستان 40
زیر بنا: 93 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
14 ساعت و 14 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فاز 4 مهرشهر - خیابان 501 - پلاک 2
قیمت کل 150 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
15 ساعت و 49 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - گوهردشت اشتراکی جنوبی گلستان13
قیمت کل 133 میلیون تومان
زیر بنا: 81 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
15 ساعت و 57 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - گوهردشت - بلوار موذن بین شهرداری و رستاخیز
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
21 ساعت و 23 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جهانشهر کسری - کوی گلایل
زیر بنا: 123 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
21 ساعت و 26 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - کوی زنبق - خیابان میعاد 8
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
21 ساعت و 30 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - گوهردشت - فاز 2 - خیابان 10
زیر بنا: 197 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
21 ساعت و 35 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده