خرید خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا انوشیروان غربی
قیمت کل 186 میلیون تومان
زیر بنا: 81 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 ساعت و 4 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا درختی
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
8 ساعت و 13 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - عظیمیه - خیابان پاسداران غربی
زیر بنا: 300 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - عظیمیه - خیابان پامچال جنوبی - خیابان تیمسار شمس
زیر بنا: 400 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 8/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
9 ساعت و 5 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - عظیمیه - میدان مهران به سمت - میدان گلستان
زیر بنا: 400 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
9 ساعت و 10 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - پانزدهم شرقی باغستان
قیمت کل 94/5 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
9 ساعت و 19 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - حسن آباد - شهرک امام رضا - پشت مرکز خرید پارسیان - تربیت9
قیمت کل 270 میلیون تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1376
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
10 ساعت و 25 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - گلشهر - اخترغربی
قیمت کل 152/2 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
19 ساعت و 36 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - باغستان - خیابان اشتراکی - بوستان 23 - پلاک 109
زیر بنا: 127 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - جهانشهر بلوارماهان - کوی کیوان - پلاک 8
زیر بنا: 139 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده