خرید خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان رودکی غربی
زیر بنا: 167 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ساعت و 26 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان خیام غربی
زیر بنا: 175 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ساعت و 29 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان رودکی غربی
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ساعت و 34 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان ابوریحان شرقی
زیر بنا: 182 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ساعت و 48 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - گوهردشت - فاز 1 - خیابان 9
زیر بنا: 185 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ساعت و 52 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا رودکی غربی
زیر بنا: 185 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ساعت و 55 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - خیابان درختی
زیر بنا: 185 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ساعت و 59 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - حسن آباد - شهرک پارسیان (جنگلبانی) کوهپایه ??
قیمت کل 320 میلیون تومان
زیر بنا: 162 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 ساعت و 26 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - هفت تیر - خیابان کیانپور - کوچه سبزه پرور
قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 140 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 ساعت و 50 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کرح حصارک - شهرک رازی
قیمت کل 168 میلیون تومان
زیر بنا: 124 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 ساعت و 50 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده