خرید خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - میدان امام حسین - کوی گوهر لاله 2
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
6 ساعت و 55 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کرج گلشهر - خیابان اختر غربی
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 20 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شاهین ویلا جواد آباد - کوی 26
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 950 هزار تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 39 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - 45 متری گلشهر - خیابان ابوذر - شهرک مسکونی امید 2 - بلوک کا - واحد 1919
قیمت کل 78 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
10 ساعت و 54 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس - خیابان قریشی جنوبی - خیابان درختی - کوچه گل مریم - مجتمع باران - بلوک 2 - واحد 5
قیمت کل 80 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 ساعت و 39 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا - بلوار انوشیروان غربی
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 123 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
14 ساعت و 56 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - زمین های انصاری - خیابان استاد شهریار
قیمت کل 130 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 ساعت و 15 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کارخانه قند -
قیمت کل 123/2 میلیون تومان
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فردیس - خیابان کیوان - بن بست گلریز - پلاک 1832
قیمت کل 189 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - بلوار ملت غربی - مجتمع بهاران - بلوک دی1
قیمت کل 154 میلیون تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده