خرید خانه کرج

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان البرز - شهر کرج - کرج گوهردشت - فاز 3 - بلوک 3 - پلاک 21
قیمت کل 223 میلیون تومان
زیر بنا: 121 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 4 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فاز 4 مهرشهر - خیابان 507 غربی - پلاک 144
قیمت کل 134 میلیون تومان
زیر بنا: 93 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
14 ساعت و 7 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - شاهین ویلا - بلوار شهیدباهنر نرسیده به - خیابان مدرس شمالی
قیمت کل 81 میلیون تومان
زیر بنا: 55 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
21 ساعت و 49 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - 45متری گلشهر - اخترغربی
قیمت کل 152/2 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 18 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - باغستان غربی ابتدای شبنم یک
قیمت کل 270 میلیون تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - فاز 4 - خیابان 410
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - فاز 4 - خیابان 524
زیر بنا: 68 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرویلا رودکی شرقی
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - کرج آزادگان اردلان ها اردلان 2
قیمت کل 185 میلیون تومان
زیر بنا: 116 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان البرز - شهر کرج - مهرشهر - بلوار شهرداری - خیابان 209 پلاک???
قیمت کل 525 میلیون تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده