خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان رکن الدوله - جنب مدرسه شباهنگ - نبش - کوچه گلستان - پلاک 20
قیمت کل 325 میلیون تومان
زیر بنا: 93 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
22 ساعت و 18 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان صائب - کوچه شادمان - جنب مادی
قیمت کل 650 میلیون تومان
زیر بنا: 117 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان سپه سالار - بلوار طبیب اصفهانی - کوچه مژده - پلاک 55
قیمت کل 320 میلیون تومان
زیر بنا: 107 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان رباط دوم - کوچه عباسی - بن بست شهید ابراهیمیان
قیمت کل 247/5 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - ملکشهر - 17 شهریور
قیمت کل 299 میلیون تومان
زیر بنا: 114 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 15 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - کوچه بیژن - مجتمع پارامیس - پلاک 2
قیمت کل 750 میلیون تومان
زیر بنا: 116 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان 22 بهمن - کوچه انوشا
قیمت کل 700 میلیون تومان
زیر بنا: 180 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 1
پارکینگ: 3 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بلوار کشاورز - خیابان جانبازان - کوچه شهید رمضانیپور - کوچه شهید مالکی - بن بست صائب - پلاک 196
قیمت کل 220 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
آگهی توسط مالک
3 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان جی - چهارراه شهید رجایی - خیابان شهید رجایی - کوچه کوثر - مجتمع تمدن - واحد 5
قیمت کل 250 میلیون تومان
زیر بنا: 98 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - امام خمینی - بعد از - خیابان بسیج
قیمت کل 190 میلیون تومان
زیر بنا: 126 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز پيش در دودوتا ثبت شده