خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - سباهانشهر - بلوار شاهد - مجتمع بگاه 3 - بلوک 7
قیمت کل 330 میلیون تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 39 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان 22 بهمن
زیر بنا: 156 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان امام خمینی - رسالت 1 - جنب پارک مهران - مجتمع الزهرا - طبقه دوم - واحد 6
قیمت کل 173 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 6 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان شیخ بهایی - کوچه فردوسی - کوچه کاج - بن بست نوظهور - پلاک 55
قیمت کل 460 میلیون تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بوستان سعدی - مجتمع جام جم
قیمت کل 750 میلیون تومان
زیر بنا: 125 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان سید علیخان - کوچه محمدآباد - نبش - بن بست اول سمت چپ
قیمت کل 500 میلیون تومان
زیر بنا: 115 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان مفتح
قیمت کل 1/05 میلیارد تومان
زیر بنا: 206 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1357
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
4 روز و 17 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - باغ زیار - زمین های کارخانه
زیر بنا: 74 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 روز و 18 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - اصفهان چمران - خیابان محمد طاهر
قیمت کل 140 میلیون تومان
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 22 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - سه راه سیمین - شهرک ولیعصر - خیابان مولوی
قیمت کل 330 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 16 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده