خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان مهرآبادنبش فرعی??مجتمع پارسیان
قیمت کل 580 میلیون تومان
زیر بنا: 116 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 32 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - امیریه - خیابان هشتم پارک 4
قیمت کل 640 میلیون تومان
زیر بنا: 168 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
22 ساعت و 58 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - سه راهی سیمین - خیابان جانبازان
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 111 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان جابرانصاری - خیابان ابونعیم جنوبی
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - امیر حمزه - شهرک لاله - بلوک 20
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 روز و 11 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بین شریف واقفی وملک
قیمت کل 840 میلیون تومان
زیر بنا: 185 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بین خانه اصفهان و - خیابان بهارستان غربی در امتداد بنفشه شمالی
قیمت کل 70 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان بزرگمهر مبارزان شرقی نزدیک - بزرگراه بابایی
قیمت کل 250 میلیون تومان
زیر بنا: 82 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 19 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بزرگراه چمران بین - خیابان 15 خرداد و مولوی - کوچه اسلامی نو - بن بست زارعان
قیمت کل 160 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - چهار باغ خواجو - خیابان عافیت - بن بست سادات حسینی
قیمت کل 450 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده