خرید خانه اصفهان

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بزرگراه خیام نرسیده به میرزا طاهرکوچه44و42
قیمت کل 597 میلیون تومان
زیر بنا: 155 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - بزرگراه آقابابایی - میدان جوان - خیابان جوان - مجتمع نگین شرق
قیمت کل 130 میلیون تومان
زیر بنا: 94 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
قیمت کل 840 میلیون تومان
زیر بنا: 168 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان میر - خیابان آب 250 - کوی مهربانی
قیمت کل 460 میلیون تومان
زیر بنا: 118 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
3 روز و 12 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - چهارباغ بالا - کوچه مخابرات - اسکندرسرکوب -
قیمت کل 737 میلیون تومان
زیر بنا: 134 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 روز و 21 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - باغ دریاچه - کوچه مهرگان
قیمت کل 550 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان
زیر بنا: 165 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 1 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خانه اصفهان - خیابان گلخانه بنفشه شمالی 12متری فیروز
زیر بنا: 156 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - احمدآباد - کوچه شریف معمار - بن بست نگار
قیمت کل 306 میلیون تومان
زیر بنا: 102 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان اصفهان - شهر اصفهان - خیابان هشت بهشت - خیابان لاهور - کوچه 72 - ساختمان مهتاب
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 100 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده