خرید خانه کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - خیابان ساردین
زیر بنا: 51 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 26 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 2نوبنیاد
زیر بنا: 56 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 2نوبنیاد
زیر بنا: 68 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 2 نوبنیاد
زیر بنا: 87 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 2 نوبنیاد
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - شهرک نوبنیاد - فاز 1 - پرند 1 - پلاک 144
قیمت کل 298 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 1نوبنیاد
زیر بنا: 52 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 19 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - خیابان لوپ دیدار
قیمت کل 468 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 18 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز آ
زیر بنا: 56 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 28 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - جزیره کیش ساحل مرجان - مجتمع رویای کیش
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 3
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده