جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه کیش

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 720 میلیون تومان
زیر بنا: 93 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/7 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
آگهی توسط مالک
1 ماه و 27 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/24 میلیارد تومان
زیر بنا: 142 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 1 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 6/105 میلیارد تومان
زیر بنا: 330 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 18/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 195 میلیون تومان
زیر بنا: 52 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا: خانه مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 3 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/35 میلیارد تومان
زیر بنا: 224 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1392

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 8 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 454/5 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6/9 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 10 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 661/2 میلیون تومان
زیر بنا: 76 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/7 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 11 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/127 میلیارد تومان
زیر بنا: 126 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/9 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 12 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
زیر بنا: 120 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
نوع بنا: ویلا مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 15 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 975 میلیون تومان
زیر بنا: 122 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1394

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 7/9 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
2 ماه و 29 روز پيش ثبت شده