خرید خانه کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - شهرک صدف
قیمت کل 405 میلیون تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - مجتمع مسکونی پرتو
قیمت کل 222 میلیون تومان
زیر بنا: 59 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 25 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - سفین - خیابان سرو 11 - مجتمع مسکونی پارامونت
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - ساحل مرجان کنار بازار مرجان
قیمت کل 650 میلیون تومان
زیر بنا: 64 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 10/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - شهرک میرمهنا شهرک - اف2
زیر بنا: 202 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 5/9 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 13 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - شهرک صدف - فاز 2
قیمت کل 750 میلیون تومان
زیر بنا: 162 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 29 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - نوار ساحلی - دامون - ساحلی
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 9 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

فرنگی / حمام :2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - نوار ساحلی - دامون - ساحلی
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 14 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

فرنگی / حمام :2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - نوار ساحلی - دامون کیش ایر
زیر بنا: 155 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 32/2 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

فرنگی / حمام :3 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 6 روز پيش در دودوتا ثبت شده