خرید خانه کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 433 میلیون تومان
زیر بنا: 103 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 ماه و 18 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - کیش صدف - فاز 3
قیمت کل 286 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش خانه

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
نوع بنا:

خانه مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
آگهی توسط مالک
3 ماه و 4 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 190 میلیون تومان
زیر بنا: 53 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 8 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز ? - نوبنیاد
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
3 ماه و 21 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 1 نوبنیاد - نیلوفر5
قیمت کل 344 میلیون تومان
زیر بنا: 86 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 25 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز یک - شهرک صدف
قیمت کل 700 میلیون تومان
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 8/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 9 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - ابتدا میرمهنا ضلع شمال شرقی - میدان فارور - مجتمع اتحاد کیش - بلوک های ویلایی
قیمت کل 294/7 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 24 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - نوبنیاد 2 - خیابان چهل ستون - خیابان پیچک فرعی دوم شرقی - پلاک 460
زیر بنا: 51 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 27 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - سه راه خان شیر - سحر 2 - پلاک 73 - واحد همکف
قیمت کل 220 میلیون تومان
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
5 ماه و 7 روز پيش در دودوتا ثبت شده