خرید خانه کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 1 صدف - شهرک عرفان
زیر بنا: 116 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 7/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 1 صدف - شهرک عرفان
زیر بنا: 84 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 7/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 1 صدف - شهرک عرفان
زیر بنا: 69 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 7/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
زیر بنا: 54 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 2 نوبنیاد کسری 2
زیر بنا: 53 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 10 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - شهرک میرمهنا شهرک - اف2
زیر بنا: 202 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 5/9 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 11 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 1 - نوبنیاد - نیلوفر ?
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 ماه و 16 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - نوبنیاد - فاز 1
قیمت کل 344 میلیون تومان
زیر بنا: 86 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 17 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - شهرک صدف - فاز 2
قیمت کل 750 میلیون تومان
زیر بنا: 162 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 ماه و 27 روز پيش در دودوتا ثبت شده