خرید خانه کیش

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - ابتدا میرمهنا ضلع شمال شرقی - میدان فارور - مجتمع اتحاد کیش - بلوک های ویلایی
قیمت کل 294/7 میلیون تومان
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش ویلا

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
نوع بنا:

ویلا مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 23 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - فاز 1 نوبنیاد
قیمت کل 195 میلیون تومان
زیر بنا: 52 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
3 ماه و 26 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - نوبنیاد 2 - خیابان چهل ستون - خیابان پیچک فرعی دوم شرقی - پلاک 460
زیر بنا: 51 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
4 ماه و 3 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - سه راه خان شیر - سحر 2 - پلاک 73 - واحد همکف
قیمت کل 220 میلیون تومان
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 13 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - شهرک صدف
قیمت کل 405 میلیون تومان
زیر بنا: 92 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 14 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - مجتمع مسکونی پرتو
قیمت کل 222 میلیون تومان
زیر بنا: 59 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 14 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ماه و 22 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - سفین - خیابان سرو 11 - مجتمع مسکونی پارامونت
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
5 ماه و 3 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان هرمزگان - شهر کیش - ساحل مرجان کنار بازار مرجان
قیمت کل 650 میلیون تومان
زیر بنا: 64 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 10/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
5 ماه و 7 روز پيش در دودوتا ثبت شده