خرید خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهران پونک بین ستاری و سردار جنگل - ایران زمین شمالی شکوفه 2 - پلاک 20
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 26 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهران پونک بین ستاری و سردار جنگل - ایران زمین شمالی شکوفه 2 - پلاک 20
زیر بنا: 80 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 9 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند
قیمت کل 1/8 میلیارد تومان
زیر بنا: 244 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 7/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 2
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 54 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: توحید - کد پستی: 14579
قیمت کل 320 میلیون تومان
زیر بنا: 77 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
15 ساعت و 42 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بلوار فردوس غرب - خیابان ورزی جنوبی
قیمت کل 310 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 ساعت و 14 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ایت الله کاشانی - بلوار تعاون - بلوار الاله شرقی رحمان پور شرقی - پلاک ??
قیمت کل 460 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
20 ساعت و 59 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهران نازی اباد هزار دستگاه(بهترین منطقه نازی اباد)
قیمت کل 342 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 9 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - دولت - جلالی
قیمت کل 1/05 میلیارد تومان
زیر بنا: 155 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - دروس - فکوریان
قیمت کل 1/02 میلیارد تومان
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان شوش - راه اهن - کوچه شفیعی
قیمت کل 120 میلیون تومان
زیر بنا: 40 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
2 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده