خرید خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - کاشانی - وفا آذر شمالی
قیمت کل 345 میلیون تومان
زیر بنا: 81 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1384
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
9 ساعت و 11 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - وحدت اسلامی دولت ابادی
قیمت کل 138 میلیون تومان
زیر بنا: 44 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
9 ساعت و 25 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - آجودانیه دهم شرقی
قیمت کل 1/84 میلیارد تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1379
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 9/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
9 ساعت و 45 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مهراباد جنوبی - خیابان فراهانی - خیابان برخورداری - کوچه امیری - پلاک 1 و 88
قیمت کل 225 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
12 ساعت و 31 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان قزوین - خیابان احمدی سخا - کوچه سعدی
قیمت کل 126 میلیون تومان
زیر بنا: 48 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
15 ساعت و 34 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرک اکباتان - کوی بیمه 1 - کوچه ضیا - پلاک 3 - واحد 18
قیمت کل 290 میلیون تومان
زیر بنا: 72 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 ساعت و 54 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سبلان جنوبی - نبش - کوچه غضنفری - پلاک 46
قیمت کل 200 میلیون تومان
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
19 ساعت و 43 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جنت آباد شمالی سیمون بولیوار - خیابان کوهستان - مجتمع کوهسار
قیمت کل 189 میلیون تومان
زیر بنا: 42 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
21 ساعت و 14 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه آبشناسان بعد از - چهارراه ایران پارس - بلوار مبعث - کوچه عباییان
قیمت کل 386 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بزرگراه بابایی روبروی دانشگاه امام حسین - مجتمع ارکیده
قیمت کل 565 میلیون تومان
زیر بنا: 113 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 5 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده