جستجوی خود را دقیق تر کنید
قیمت کل

زیربنا

نوع بنا
}

خرید خانه تهران

نوع معامله:
نوع ملک:

استان:
شهر:

قیمت کل 218 میلیون تومان
زیر بنا: 53 متر مربع
تعداد اتاق : -
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 4/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
4 ساعت و 54 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 550 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1360

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
23 ساعت و 12 دقيقه پيش ثبت شده
قیمت کل 1/7 میلیارد تومان
زیر بنا: 200 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1389

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
2 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 1/2 میلیارد تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 8/8 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 10 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 43 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1376

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6/9 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 11 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 182/7 میلیون تومان
زیر بنا: 58 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
1 روز و 21 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 210 میلیون تومان
زیر بنا: 61 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1375

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 3/4 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
2 روز پيش ثبت شده
قیمت کل 870 میلیون تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 3 ساعت پيش ثبت شده
قیمت کل 135 میلیون تومان
زیر بنا: 53 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1377

جزییات بیشتر ملک

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا: اپارتمان مسکونی
آگهی توسط مالک
2 روز و 9 ساعت پيش ثبت شده