خرید خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیام جنوبی - کوچه جعفری
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 24 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیابان مولوی - کوچه بافقی
زیر بنا: 51 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 29 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیابان مولوی - کوچه شاه حسینی
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 33 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیابان مولوی - کوچه قفلسازان
زیر بنا: 43 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
7 ساعت و 55 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیابان مولوی - کوچه بافقی
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیام جنوبی - کوچه ترابی دلشاد
زیر بنا: 47 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 4 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان وحدت اسلامی - چهارراه شاپور - کوچه وزیری
زیر بنا: 65 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 7 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیابان مولوی - کوچه دهقان
زیر بنا: 56 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 14 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیابان مولوی - کوچه قفلسازان
زیر بنا: 47 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1369
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 1/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 31 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان محمدیه - خیابان مولوی - روبرو بانک کارگشایی - کوچه
زیر بنا: 47 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1387
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
9 ساعت و 2 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده