خرید خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - نارمک - خیابان مداین - کوچه غفاری - پلاک 37 - طبقه 4
قیمت کل 300 میلیون تومان
زیر بنا: 58 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1385
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
18 ساعت و 30 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - جنت آباد شمالی بهارستان 19
قیمت کل 918 میلیون تومان
زیر بنا: 153 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
20 ساعت و 41 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: حکمت - کد پستی: 19346
قیمت کل 1/35 میلیارد تومان
زیر بنا: 135 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 2 / 2
پارکینگ: 2 عدد
آگهی توسط مالک
21 ساعت و 16 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ابتدای - خیابان مرتضوی - کوچه خوشمقام - پلاک 15 - واحد 2
زیر بنا: 63 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1370
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
22 ساعت و 49 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان انقلاب - بین بهار و شریعتی - پلاک 365
قیمت کل 140 میلیون تومان
زیر بنا: 60 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1358
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 53 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: دروازه شمیران - کد پستی: 11516
قیمت کل 292 میلیون تومان
زیر بنا: 130 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1389
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان باهنر - خیابان طالبی - بن بست امیر - ساختمان مهتاب - واحد 7 - پلاک 6
قیمت کل 343/2 میلیون تومان
زیر بنا: 78 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - بازار مبل تهران - بلوار معلم - خیابان چهارده معصوم - کوچه شهید همتی - پلاک 19
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان قزوین - خیابان حسینی(سلیمانی)خ غفوری - کوچه ملکی - کوچه یزدانی - پلاک 3
قیمت کل 202 میلیون تومان
زیر بنا: 72 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مینی سیتی - گلستان یکم - پلاک 5
قیمت کل 870 میلیون تومان
زیر بنا: 145 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 8 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده