خرید خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - مولوی - ایستگاه سعادت - خیابان عرب دفتر
قیمت کل 100 میلیون تومان
زیر بنا: 42 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 36 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - پیروزی - زینتی افخم
قیمت کل 174/2 میلیون تومان
زیر بنا: 52 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 41 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مولوی - ایستگاه سعادت - خیابان عرب دفتر
قیمت کل 196/8 میلیون تومان
زیر بنا: 82 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 45 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مولوی - ایستگاه سعادت - خیابان عرب دفتر
قیمت کل 120 میلیون تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
7 ساعت و 52 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فردوس غرب - خیابان پروانه جنوبی
قیمت کل 340 میلیون تومان
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1379
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
11 ساعت و 11 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان امام خمینی - خیابان قصرالدشت بین مالک اشتر و مرتضوی - بن بست ولیعصر - پلاک 8 - واحد 4
زیر بنا: 41 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
18 ساعت و 5 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - دربند - خیابان اسدالهی - خیابان سازمان آب
قیمت کل 500 میلیون تومان
زیر بنا: 70 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 7/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

فرنگی / حمام :1 / 1
آگهی توسط مالک
21 ساعت و 35 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان نامجو - کوچه زمانخان - پلاک 13 - واحد 6
قیمت کل 150 میلیون تومان
زیر بنا: 50 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - میدان پونک - خیابان همیلا - خیابان چهارباغ نبش - کوچه یکم - پلاک 1
قیمت کل 1/014 میلیارد تومان
زیر بنا: 156 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 2 / 1 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سعادت آباد - شهرک مخابرات - خیابان پویش - کوچه 36
قیمت کل 350 میلیون تومان
زیر بنا: 54 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1374
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 4 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده