خرید خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - سعادت اباد - بلوار 24متری - خیابان اول غربی روبهروی - خیابان کوهپایه - پلاک 23
قیمت کل 2/376 میلیارد تومان
زیر بنا: 216 متر مربع
تعداد اتاق : 4 عدد
سال ساخت: 1378
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 11 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 3 / 2
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 ساعت و 23 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرزیبا - بلوار تعاون - بلوار آلاله - خیابان عدالت - سرو پنجم
زیر بنا: 124 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
18 ساعت و 22 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهران 30 متری جی - خیابان سادات - خیابان امامزاده - کوچه معمارزاده
قیمت کل 93 میلیون تومان
زیر بنا: 36 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
23 ساعت و 48 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فرجام - سراج - کوچه اعرابی
قیمت کل 255 میلیون تومان
زیر بنا: 71 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 2 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ضلع شمال غربی پل سد خندان - خیابان ارسباران
قیمت کل 600 میلیون تومان
زیر بنا: 124 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1376
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - قیطریه - سهیل
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 10/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - قیطریه اندرزگو
زیر بنا: 97 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1390
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 9/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: قیطریه - کد پستی: 19319
زیر بنا: 97 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 13 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ضلع شرق پارک قیطریه
زیر بنا: 86 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: حکیمیه - کد پستی: 16596
زیر بنا: 95 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

پیش فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
1 روز و 20 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده