خرید خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان نبرد جنوبی - خیابان ده حقی - خیابان نصر 3 - پلاک ??
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
8 ساعت و 18 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سعادت آباد - بلوار شهرداری شمالی - کوچه داود حسینی - بلوک ب 1
قیمت کل 460 میلیون تومان
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1380
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 6/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
11 ساعت و 49 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - مهر اباد جنوبی - خیابان قادری - کوچه نوروزی - پلاک 9 - طبقه سوم
قیمت کل 145 میلیون تومان
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 15 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان آذربایجان بین گلشن و پیروز - کوچه غفاری موحد - بن بست اول
قیمت کل 190 میلیون تومان
زیر بنا: 58 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1376
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
آگهی توسط مالک
13 ساعت و 50 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سه راه افسریه - مسعودیه
قیمت کل 194 میلیون تومان
زیر بنا: 88 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
14 ساعت و 19 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - وحدت اسلامی - فروزش
زیر بنا: 75 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1393
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/1 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
15 ساعت و 43 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - تهرانسر بالاتر از - میدان کمال الملک - کوچه نیلگون - پلاک 12 - واحد 14
قیمت کل 328 میلیون تومان
زیر بنا: 91 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1392
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
16 ساعت و 47 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سعادت آباد - ایثارگران شمالی
زیر بنا: 85 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
16 ساعت و 50 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - سعادت آباد - میدان سرو
زیر بنا: 72 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1382
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مشاور املاک
16 ساعت و 59 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: سوهانک - کد پستی: 19558
قیمت کل 400 میلیون تومان
زیر بنا: 72 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1383
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5/5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
17 ساعت و 34 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده