خرید خانه تهران

نوع معامله:
استان:
نوع ملک:
شهر:

آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان پیروزی - خیابان پرستار - مجتمع بهاران - بلوک 1 - پلاک 1
قیمت کل 240 میلیون تومان
زیر بنا: 88 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1373
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
9 ساعت و 59 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - محله: شبیری - کد پستی: 13518
زیر بنا: 150 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1355
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 2 / 1
آگهی توسط مشاور املاک
14 ساعت و 26 دقيقه پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - ارغوان غربی - خیابان سروناز - مجتمع سروستان
قیمت کل 504 میلیون تومان
زیر بنا: 105 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1381
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4/8 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 2 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 3 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرزیبا - بلوار تعاون - بلوار آلاله - خیابان سرو - خیابان سرو5
قیمت کل 430 میلیون تومان
زیر بنا: 107 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش یا معاوضه آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
آگهی توسط مالک
1 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان 198 شرقی - بین 133 و 135
قیمت کل 235 میلیون تومان
زیر بنا: 62 متر مربع
تعداد اتاق : 1 عدد
سال ساخت: 1391
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/7 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 10 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - انتهای همت غرب - شهرک گلستان - میدان اتریش بنفشه 12
قیمت کل 270 میلیون تومان
زیر بنا: 73 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3/6 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 14 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - ف4تهرانپارس - خیابان وفادار شرقی - ایستگاه مسجد یا 139 - کوچه 216 شرقی
قیمت کل 183 میلیون تومان
زیر بنا: 61 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 3 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
1 روز و 23 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - فلکه 4تهرانپارس - خیابان وفادار شرقی - ایستگاه مسجد یا 139 - کوچه 216 شرقی
قیمت کل 261 میلیون تومان
زیر بنا: 90 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1386
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 2/9 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / حمام : 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - خیابان میرعماد - کوچه 13 - پلاک 9 و1
قیمت کل 648 میلیون تومان
زیر بنا: 162 متر مربع
تعداد اتاق : 3 عدد
سال ساخت: 1353
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 4 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده
آدرس: استان تهران - شهر تهران - شهرزیبا - بلوار تعاون - بلوار الاله - خیابان سرو - خیابان سرو5
قیمت کل 550 میلیون تومان
زیر بنا: 110 متر مربع
تعداد اتاق : 2 عدد
سال ساخت: 1388
نوع معامله:

فروش آپارتمان

قیمت هر متر مربع: 5 میلیون تومان
نوع بنا:

اپارتمان مسکونی

ایرانی / فرنگی / حمام : 1 / 1 / 1
پارکینگ: 1 عدد
آگهی توسط مالک
2 روز و 7 ساعت پيش در دودوتا ثبت شده