جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

80 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3802 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 21 میلیون تومان
کاربری: انبار

شماره تماس: 8008-068 (0938)
249
زمین فول تجاری و دارای 12 مغازه در حاشیه
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 22 ساعت و 32 دقيقه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10080 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 99 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 6 روز و 23 ساعت پيش
112 میلیون تومان
مساحت زمین: 1500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 74 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 30 متر
آگهی توسط مالک 12 روز و 6 ساعت پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 20 روز و 2 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 80 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 875 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 26 روز و 13 ساعت پيش
35 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 31/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 47 متر
آگهی توسط مالک 28 روز و 1 ساعت پيش
70 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 70 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 38 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 81 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 11 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20000 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 2 روز پيش
305 میلیون تومان
مساحت زمین: 326 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 935 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 6 روز پيش
275 میلیون تومان
مساحت زمین: 198 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 7 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد