جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 2 روز و 1 ساعت پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 16 روز و 4 ساعت پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 20 ساعت پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 366 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/7 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 18 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 22 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 28 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 123 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 1 روز پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1040 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 163 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 11 روز پيش
38 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 19 روز پيش
5/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 9 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد