جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 540 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 8/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 17 ساعت و 10 دقيقه پيش
170 میلیون تومان
مساحت زمین: 1040 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 163 هزار تومان
کاربری: توریستی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 9 ساعت پيش
38 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 190 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز و 1 ساعت پيش
5/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 11/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 8 روز پيش
7/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 56000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 350 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
80 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3802 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 21 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
35 میلیون تومان
مساحت زمین: 105 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 333 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
9 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر:4 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 23 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 560 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 24 روز پيش
10 میلیارد تومان
مساحت زمین: 45550 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 219 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 284 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 5 روز پيش
9/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 900 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 16 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین احمد آبادزمین رضویهزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد