جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در مشهد

40 میلیون تومان
مساحت زمین: 40000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 1 روز و 7 ساعت پيش
8/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 17500 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 971 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 10 ساعت پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 193 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 14 روز و 4 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 8 ساعت پيش
4/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2/8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1600 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 27 روز پيش
380 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 3 روز پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 366 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/7 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 18 روز پيش
8 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 50 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 90 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 28 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 123 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 3 ماه پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین مشهدزمین منطقه 1 مشهدزمین منطقه 2 مشهدزمین منطقه 3 مشهدزمین منطقه 4 مشهدزمین منطقه 5 مشهدزمین منطقه 6 مشهدزمین منطقه 7 مشهدزمین منطقه 8 مشهدزمین منطقه 9 مشهدزمین منطقه 10 مشهدزمین منطقه 11 مشهدزمین منطقه 12 مشهدزمین منطقه 13 مشهد