جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار مشهد را از طریق کانال تلگرام دودوتا در مشهد دریافت کنید
عضویت در کانال مشهد

خريد مغازه در مشهد

80 میلیون تومان
مساحت کف: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 8/8 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/7 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 5 ساعت پيش
870 میلیون تومان
مساحت کف: 62 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 14 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 13 ساعت پيش
600 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 27/2 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 6 ساعت پيش
400 میلیون تومان
مساحت کف: 150 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 2/6 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 8 ساعت پيش
325 میلیون تومان
مساحت کف: 33 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 9/8 میلیون تومان
تعداد بر:3 عدد - طول بر اصلی: 6/1 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 10 ساعت پيش
185 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 7/7 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 24 روز و 19 ساعت پيش
110 میلیون تومان
مساحت کف: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 7/3 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 13 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 20/4 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 15 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت کف: 137 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 29/1 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 2 ماه و 4 روز پيش
310 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 22/1 میلیون تومان
تعداد بر:1 عدد
آگهی توسط مالک 2 ماه و 25 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 10 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت کف: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 17/6 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 3 ماه و 19 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه مشهدمغازه رضویهمغازه منطقه 1 مشهدمغازه منطقه 2 مشهدمغازه منطقه 3 مشهدمغازه منطقه 4 مشهدمغازه منطقه 5 مشهدمغازه منطقه 6 مشهدمغازه منطقه 7 مشهدمغازه منطقه 8 مشهدمغازه منطقه 9 مشهدمغازه منطقه 10 مشهدمغازه منطقه 11 مشهدمغازه منطقه 12 مشهدمغازه منطقه 13 مشهد