جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
آخرین املاک موجود در بازار مشهد را از طریق کانال تلگرام دودوتا در مشهد دریافت کنید
عضویت در کانال مشهد

خريد مغازه در مشهد

20 میلیون تومان
مساحت کف: 20 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 3/5 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 19 ساعت پيش
80/5 میلیون تومان
مساحت کف: 11 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 7/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 2/85 متر
آگهی توسط مالک 10 روز و 23 ساعت پيش
540 میلیون تومان
مساحت کف: 27 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 9 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 20 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 5 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 18 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت کف: 285 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 8/7 میلیون تومان
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 19 ساعت پيش
2/2 میلیارد تومان
مساحت کف: 102 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 21/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 27 روز و 6 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت کف: 18 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 8/3 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
650 میلیون تومان
مساحت کف: 38 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 17/1 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 1 ماه و 4 روز پيش
30 میلیارد تومان
مساحت کف: 1380 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 350 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 21/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
75 میلیون تومان
مساحت کف: 14 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 5/3 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 1 ماه و 9 روز پيش
970 میلیون تومان
مساحت کف: 57 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 17 میلیون تومان
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 10 روز پيش
315 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 15 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 2 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 14 روز پيش
4 میلیارد تومان
مساحت کف: 203 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 80 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 19/7 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه مشهدمغازه رضویهمغازه منطقه 1 مشهدمغازه منطقه 2 مشهدمغازه منطقه 3 مشهدمغازه منطقه 4 مشهدمغازه منطقه 5 مشهدمغازه منطقه 6 مشهدمغازه منطقه 7 مشهدمغازه منطقه 8 مشهدمغازه منطقه 9 مشهدمغازه منطقه 10 مشهدمغازه منطقه 11 مشهدمغازه منطقه 12 مشهدمغازه منطقه 13 مشهد