جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

ویژه
900 میلیون تومان
مساحت زمین: 305 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11/5 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 9 ساعت پيش
60 میلیون تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 23 ساعت و 51 دقيقه پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 60 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 91 متر
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 2 ساعت پيش
1/995 میلیارد تومان
مساحت زمین: 95 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 21 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 1 روز و 2 ساعت پيش
242 میلیون تومان
مساحت زمین: 186 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9/3 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 8 ساعت پيش
462 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 12 ساعت پيش
1/68 میلیارد تومان
مساحت زمین: 196 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 8/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 20 ساعت پيش
2/16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 360 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 21 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 21 ساعت پيش
1/65 میلیارد تومان
مساحت زمین: 365 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 21 ساعت پيش
1/15 میلیارد تومان
مساحت زمین: 262 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 22 ساعت پيش
1/386 میلیارد تومان
مساحت زمین: 420 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مشاور املاک 13 روز و 22 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جرقویه علیازمین جلگه