جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

120 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 266 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 4 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت زمین: 182 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 5 روز و 5 ساعت پيش
135 میلیون تومان
مساحت زمین: 135 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 2 ساعت پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 348 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 13 روز و 18 ساعت پيش
412 میلیون تومان
مساحت زمین: 206 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 18 روز و 4 ساعت پيش
353 میلیون تومان
مساحت زمین: 165 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 19 روز پيش
423 میلیون تومان
مساحت زمین: 249 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 18 ساعت پيش
137 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 761 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 21 روز و 20 ساعت پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 22 روز و 2 ساعت پيش
625 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 23 روز و 21 ساعت پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 438 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 25 روز و 2 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 237 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/9 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 1 متر
آگهی توسط مالک 27 روز و 18 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جرقویه علیازمین جلگهزمین کوهپایه