جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

500 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 10 ساعت و 33 دقيقه پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 185 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 3 روز و 22 ساعت پيش
700 میلیون تومان
مساحت زمین: 275 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 3 ساعت پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 238 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 روز و 13 ساعت پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 11 روز و 6 ساعت پيش
285 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: انبار
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 14 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 144 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 1 ساعت پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 241 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 14 روز و 9 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 341 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 15 روز و 16 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 16 روز و 5 ساعت پيش
220 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 16 روز و 20 ساعت پيش
65 میلیون تومان
مساحت زمین: 149 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 436 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 8 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جرقویه علیازمین جلگه