جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 348 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/3 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 روز و 2 ساعت پيش
1/19 میلیارد تومان
مساحت زمین: 339 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 3 ساعت پيش
240 میلیون تومان
مساحت زمین: 44 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/4 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 7 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 3000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 33 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 26 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 12 ساعت پيش
500 میلیون تومان
مساحت زمین: 182 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 روز و 12 ساعت پيش
364 میلیون تومان
مساحت زمین: 280 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 22 ساعت پيش
408 میلیون تومان
مساحت زمین: 215 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/8 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8/5 متر
آگهی توسط مالک 9 روز و 5 ساعت پيش
16 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1200 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 13/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 9 روز و 22 ساعت پيش
1/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 روز و 22 ساعت پيش
201/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 161 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 19 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 11 ساعت پيش
462 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 13 ساعت پيش
3/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 8000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 68 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جرقویه علیازمین جلگهزمین کوهپایه