جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 470 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/9 متر
آگهی توسط مالک 9 ساعت و 26 دقيقه پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 209 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 4 روز و 14 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 7 روز و 4 ساعت پيش
130 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 10 ساعت پيش
462 میلیون تومان
مساحت زمین: 210 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مشاور املاک 9 روز و 12 ساعت پيش
658 میلیون تومان
مساحت زمین: 188 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 8 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 11 روز و 11 ساعت پيش
4/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 460 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مشاور املاک 11 روز و 15 ساعت پيش
160 میلیون تومان
مساحت زمین: 355 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 27 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 5 ساعت پيش
310 میلیون تومان
مساحت زمین: 144 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 8 متر
آگهی توسط مالک 20 روز و 12 ساعت پيش
343 میلیون تومان
مساحت زمین: 284 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 22 روز و 9 ساعت پيش
560 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/4 میلیون تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 24 روز و 20 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جرقویه علیا