جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در اصفهان

82/5 میلیون تومان
مساحت زمین: 600 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 275 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 6 ساعت و 52 دقيقه پيش
90 میلیون تومان
مساحت زمین: 63 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 7 ساعت و 34 دقيقه پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 202 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 18 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 217 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: اداری
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 روز و 21 ساعت پيش
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 341 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 21 متر
آگهی توسط مالک 2 روز و 16 ساعت پيش
75 میلیون تومان
مساحت زمین: 365 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 205 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 3 روز و 17 ساعت پيش
55 میلیون تومان
مساحت زمین: 40 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 6 روز و 13 ساعت پيش
24/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 185000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 185 متر
آگهی توسط مشاور املاک 6 روز و 16 ساعت پيش
24/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 185000 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 130 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 185 متر
آگهی توسط مشاور املاک 7 روز و 12 ساعت پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 200 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 7 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 روز و 6 ساعت پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 150 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 4 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین اصفهانزمین جرقویه علیازمین جلگهزمین کوهپایه