جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
نوع بنا
مساحت کف
مناطق
محله ها
آخرین املاک موجود در بازار کشور را از طریق کانال تلگرام دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال سراسری دودوتا

خريد مغازه در شیراز

740 میلیون تومان
مساحت کف: 55 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 12 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 13/4 میلیون تومان
طول بر اصلی: 7 متر
آگهی توسط مالک 8 روز و 23 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت کف: 21 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 16/6 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 22 روز و 18 ساعت پيش
1/6 میلیارد تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 64 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
365 میلیون تومان
مساحت کف: 24 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 17 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 15/2 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 4/5 متر
آگهی توسط مالک 2 ماه و 22 روز پيش
450 میلیون تومان
مساحت کف: 39 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 15 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 11/5 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 3 ماه و 10 روز پيش
480 میلیون تومان
مساحت کف: 30 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 29 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 16 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 5 ماه و 8 روز پيش
390 میلیون تومان
مساحت کف: 22 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 17/7 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد
آگهی توسط مالک 6 ماه و 16 روز پيش
280 میلیون تومان
مساحت کف: 34 متر مربع
مساحت نیم طبقه بالکن: 10 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 16/4 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 6 ماه و 16 روز پيش
448 میلیون تومان
مساحت کف: 32 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 14 میلیون تومان
تعداد بر: 1 عدد - طول بر اصلی: 6 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 28 روز پيش
240 میلیون تومان
مساحت کف: 25 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 9/6 میلیون تومان
تعداد بر: 2 عدد - طول بر اصلی: 3 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 3 روز پيش
600 میلیون تومان
مساحت کف: 420 متر مربع
موقعیت: مغازه کنار گذر
قیمت هر متر مربع: 1/4 میلیون تومان
آگهی توسط مالک 10 ماه و 20 روز پيش
520 میلیون تومان
مساحت کف: 19 متر مربع
موقعیت: مغازه داخل پاساژ
قیمت هر متر مربع: 27/3 میلیون تومان
آگهی توسط مشاور املاک 11 ماه و 1 روز پيش
مغازه تهرانمغازه کرجمغازه مشهدمغازه اصفهانمغازه تبریزمغازه شیرازمغازه شیراز