جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

1/489 میلیارد تومان
مساحت زمین: 23000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 64 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مشاور املاک 1 ساعت پيش
1/149 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2737 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 419 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 110 متر
آگهی توسط مشاور املاک 10 روز و 20 ساعت پيش
650 میلیون تومان
مساحت زمین: 835 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 778 هزار تومان
کاربری: تفریحی - ورزشی
آگهی توسط مالک 10 روز و 22 ساعت پيش
150 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 150 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 22 ساعت پيش
165 میلیون تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 206 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 17 روز و 20 ساعت پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 365 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 ماه و 1 روز پيش
4/4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 80 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 1 ماه و 6 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 80000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 15 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
51 میلیون تومان
مساحت زمین: 67 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 761 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 7/5 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 20 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 370 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 675 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 21 روز پيش
6 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1075 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 13 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
1/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 240 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین خسروشهر