جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

فوق العاده
750 میلیون تومان
مساحت زمین: 317 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی

شماره تماس: 5600-518 (0912)
1/2 هزار
ویژه
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 287 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 10/4 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 14/6 متر
آگهی توسط مالک 23 روز و 10 ساعت پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 180 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 27 روز و 13 ساعت پيش
950 میلیون تومان
مساحت زمین: 190 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 18 ساعت و 25 دقيقه پيش
550 میلیون تومان
مساحت زمین: 700 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 785 هزار تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مشاور املاک 3 روز و 12 ساعت پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 14 روز و 13 ساعت پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 788 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 444 هزار تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 19 روز و 8 ساعت پيش
3/54 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2952 متر مربع
تعداد بر:1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: خدماتی رفاهی
طول بر اصلی: 53 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه پيش
2/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 6 میلیون تومان
کاربری: انبار
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 2 روز پيش
800 میلیون تومان
مساحت زمین: 660 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 29 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 6 روز پيش
830 میلیون تومان
مساحت زمین: 328 متر مربع
تعداد بر:2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 12 روز پيش
1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 220 متر مربع
تعداد بر:3 بر
قیمت هر متر زمین: 4/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مالک 1 ماه و 16 روز پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین خسروشهر