جستجوی خود را دقیق تر کنید
آگهی های
قیمت کل
شرایط فروش
مساحت زمین
کاربری
مناطق
محله ها
آخرین زمین های موجود در بازار را از طریق کانال تلگرام زمین دودوتا دریافت کنید
عضویت در کانال زمین

خريدزمين در تبریز

6/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 55000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 118 هزار تومان
کاربری: تجاری
آگهی توسط مشاور املاک 2 روز و 21 ساعت پيش
156 میلیون تومان
مساحت زمین: 182 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 857 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مالک 6 روز و 1 ساعت پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 215 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 372 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 11 روز و 20 ساعت پيش
7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 3500 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 100 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 3 ساعت پيش
1/1 میلیارد تومان
مساحت زمین: 510 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 4 ساعت پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 510 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 196 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 13 روز و 4 ساعت پيش
580 میلیون تومان
مساحت زمین: 264 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2/1 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 13 روز و 18 ساعت پيش
38 میلیون تومان
مساحت زمین: 350 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 108 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 8 ساعت پيش
25 میلیون تومان
مساحت زمین: 48 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 520 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 4 متر
آگهی توسط مالک 15 روز و 8 ساعت پيش
850 میلیون تومان
مساحت زمین: 407 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 18 روز و 8 ساعت پيش
760 میلیون تومان
مساحت زمین: 380 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 2 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
آگهی توسط مالک 20 روز و 10 ساعت پيش
4 میلیارد تومان
مساحت زمین: 20000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: باغشهر
آگهی توسط مالک 20 روز و 21 ساعت پيش
زمین تهرانزمین کرجزمین مشهدزمین اصفهانزمین تبریززمین شمالزمین تبریززمین خسروشهر