قیمت فروش 100 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی دارای مجوز ساخت

مساحت 90 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 9 متر - با قابلیت تجمیع

قیمت هر متر مربع 1 میلیون و 111 هزار تومان

موقعیت: شهر کرج

شماره آگهی : 6115041

آگهی توسط مالک 146 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای فرهاد بهروزی

موبایل: 7961-496 (0912)

آدرس:

استان: البرز

شهرستان: کرج

شهر: کرج

آدرس پستی: انتهای رجایی - شهر - روستا محمود آباد انتهای زنبق 1

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 100 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 90 متر مربع

آینده زمین: قابلیت تجمیع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 9 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: کوچه

عرض گذر اصلی: 10 متر

مشخصات سند:

نوع سند: مبایعه نامه

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی همراه جواز ساخت: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

املاک مشابه

85 میلیون تومان
مساحت زمین: 85 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 9 ماه و 12 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 125 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: بایر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 8 روز پيش
105 میلیون تومان
مساحت زمین: 151 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 695 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 2 ماه و 13 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 620 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 161 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 3 ماه و 18 روز پيش
80 میلیون تومان
مساحت زمین: 250 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 320 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 9 متر
آگهی توسط مشاور املاک 3 ماه و 3 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 240 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 416 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 25 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 204 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 539 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 20 روز پيش
100 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 27 روز پيش
116 میلیون تومان
مساحت زمین: 212 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 547 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12/5 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 22 روز پيش
110 میلیون تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 110 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 10 روز پيش