قیمت فروش 3 میلیارد و 100 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری کشاورزی

مساحت 30000 متر مربع

دارای 4 نبش - طول بر اصلی 1000 متر - با قابلیت تفکیک ، قابلیت تجمیع

قیمت هر متر مربع 103 هزار تومان

موقعیت: شهر چالوس

شماره آگهی : 6129167

آگهی توسط مالک 277 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای پوریوسفی

موبایل: 2083-280 (0935)

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، آب چاه ، برق ، گاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 3 میلیارد و 100 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 30000 متر مربع

آینده زمین: قابلیت تفکیک ، قابلیت تجمیع

تعداد بر: 4 نبش

طول بر اصلی: 1000 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان فرعی ، کوچه ، راه دسترسی به صورت اختصاصی می باشد.

عرض گذر اصلی: 8 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: کشاورزی

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، تفریحی - ورزشی ، توریستی ، دامپروری ، کشاورزی ، باغشهر(شهرک سازی) ، خدماتی رفاهی ، انبار ، زمینی با ارتفاع بالا از سایر زمین های اطراف .نما رو به کوه و دریا. مناسب برای شهرک و توریستی

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: با همراه تماس گرفته شود.

املاک مشابه

3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 15000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 120 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 16 روز پيش
3/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 4000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 800 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مشاور املاک 22 روز و 9 ساعت پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1000 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 3/5 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 12 ماه و 1 روز پيش
3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 13 روز پيش
3/499 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/4 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 60 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 26 روز پيش
2/7 میلیارد تومان
مساحت زمین: 990 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 2/7 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 24 متر
آگهی توسط مالک 5 ماه و 17 روز پيش
2/3 میلیارد تومان
مساحت زمین: 5000 متر مربع
تعداد بر: 4 بر
قیمت هر متر زمین: 460 هزار تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 25 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 14 روز پيش
3/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 800 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 4/3 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 23 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 6 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 10000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 200 هزار تومان
کاربری: باغشهر
طول بر اصلی: 103 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 20 روز پيش
2/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 2125 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 42/5 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 29 روز پيش