قیمت فروش 250 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری مسکونی

مساحت 493 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 17 متر

قیمت هر متر مربع 507 هزار تومان

موقعیت: شهر عباس آباد

شماره آگهی : 6121713

آگهی توسط مالک 222 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای علی خدابنده

موبایل: 9216-202 (0912)

آدرس:

استان: مازندران

شهرستان: عباس آباد

شهر: عباس آباد

آدرس پستی: کنار هتل گل - 15 کیلومتری نمک آبرود - 5 کیلومتر تا هتل قو الماس خاورمیانه

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 250 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 493 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 17 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: کوچه

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: مسکونی

کاربری پیشنهادی: مسکونی

توضیحات:

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: 510 متر زمین با عرض 1 متر عقب نشینی در طول 17 متر = 493 متر

املاک مشابه

225 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 20 متر
آگهی توسط مالک 7 ماه و 27 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 458 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 502 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 29 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 511 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 16 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 28 روز پيش
200 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 500 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 18 روز پيش
210 میلیون تومان
مساحت زمین: 450 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 466 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 9 ماه و 14 روز پيش
225 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 26 روز پيش
230 میلیون تومان
مساحت زمین: 385 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 597 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 1 سال و 1 ماه پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 440 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 568 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 33/9 متر
آگهی توسط مالک 10 ماه و 22 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 10 ماه و 21 روز پيش
260 میلیون تومان
مساحت زمین: 471 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 552 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 8 روز پيش