قیمت فروش 2 میلیارد و 160 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری بایر دارای مجوز ساخت

مساحت 299 متر مربع

دارای 1 نبش - طول بر اصلی 10 متر

قیمت هر متر مربع 7 میلیون و 224 هزار تومان

موقعیت: شهر تهران - منطقه 22 - شهرک صدرا - کدپستی 14919

شماره آگهی : 6102905

آگهی توسط مالک 339 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای اکبر زارع بیدکی

موبایل: 9501-187 (0902)

آدرس:

استان: تهران

شهرستان: تهران

شهر: تهران

منطقه: 22

محله: شهرک صدرا

کدپستی: 14919

آدرس پستی: توبان تهران کرج - خروجی کوهک - شهرک گلستان - بلوار کوهک - نسیم 5 - قطعه 40

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری ، برق ، گاز

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 2 میلیارد و 160 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 299 متر مربع

تعداد بر: 1 نبش

طول بر اصلی: 10 متر

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان اصلی ، بر بلوار 65 متری

عرض گذر اصلی: 63 متر

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی همراه جواز ساخت: بایر

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، تجاری ، 3 طبقه مسکونی یک طقبه پیلوت و یک طبقه زیر زمین - 30 متر تجاری در همکف و 30 متر انبار تجاری

توضیحات:

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: زمین با پروانه 3 طبقه مسکونی و در همکف 30 متر تجاری و 30 متر انبار تجاری و یک طبقه زیر زمین-بر بلوار 65 متری-بر 10 متر

املاک مشابه

2/2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/3 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 3 روز پيش
2/05 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/8 میلیون تومان
کاربری: بایر
طول بر اصلی: 11 متر
آگهی توسط مالک 1 ماه و 29 روز پيش
1/922 میلیارد تومان
مساحت زمین: 310 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 6/2 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 8 روز پيش
2/25 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 7/5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 12 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 28 روز پيش
2/12 میلیارد تومان
مساحت زمین: 265 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 8 میلیون تومان
کاربری: صنعتی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 12 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 6/6 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 7 روز پيش
2/169 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1187 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 10/9 میلیون تومان
کاربری: تجاری
طول بر اصلی: 40 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 10 روز پيش
2 میلیارد تومان
مساحت زمین: 1700 متر مربع
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
آگهی توسط مالک 7 ماه و 12 روز پيش
1/98 میلیارد تومان
مساحت زمین: 11000 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 180 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 204 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 8 روز پيش
1/5 میلیارد تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 5 میلیون تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مشاور املاک 4 ماه و 13 روز پيش