قیمت فروش 300 میلیون تومان

فروش زمین با کاربری کشاورزی

مساحت 300 متر مربع

دارای 2 نبش

قیمت هر متر مربع 1 میلیون تومان

موقعیت: شهر کرج - آسارا

شماره آگهی : 6128145

آگهی توسط مالک 80 روز پیش به دودوتا اضافه شده

نحوه تماس با آگهی دهنده:

مشخصات آگهی دهنده: آقای مهدی غنی

موبایل: 8748-496 (0919)

موبایل: 9618-124 (0921)

آدرس:

استان: البرز

شهرستان: کرج

بخش: آسارا

آدرس پستی: کیلومتر 54 - جاده چالوس - روستا شهرک - 10 کیلومتری - فاز 1 - آزادراه تهران شمال (با تایید دسترسی قطعی به آزادراه و امکان استفاده 100 درصد از آن برای دسترسی به تهران)

تجهیزات:

تاسیسات: آب شهری

اطلاعات فروش:

نوع معامله: فروش

قیمت نهایی فروش: 300 میلیون تومان

مشخصات زمین:

مساحت زمین: 300 متر مربع

تعداد بر: 2 نبش

مشخصات مکانی:

دسترسی: خیابان اصلی ، نزدیک به راه اصلی (ماشین رو)

مشخصات سند:

نوع سند: رسمی

تعداد دانگ: 6

کاربری کنونی: کشاورزی

کاربری پیشنهادی: مسکونی ، کشاورزی ، زمین باغ دارای درخت‌های گیلاس، آلبالو، گلابی و گردو می‌باشد. نزدیک به راه اصلی و ماشین رو، موقعیت داخل ده و دسترسی به امکانات (اعم از مغازه، قصابی، مسجد و ....) و دارای سند رسمی می‌باشد. قابل ساخت و ساز.

توضیحات:

نحوه بازدید از ملک: برای هماهنگی، تماس گرفته شود.

توضیحات تکمیلی راجع به ملک: زمین باغ دارای درخت‌های گیلاس، آلبالو، گلابی و گردو می‌باشد. نزدیک به راه اصلی و ماشین رو، موقعیت داخل ده و دسترسی به امکانات (اعم از مغازه، قصابی، مسجد و ....) و دارای سند رسمی می‌باشد.

املاک مشابه

221 میلیون تومان
مساحت زمین: 340 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/3 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 15 متر
آگهی توسط مالک 4 ماه و 6 روز پيش
350 میلیون تومان
مساحت زمین: 294 متر مربع
تعداد بر: 3 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 18 متر
آگهی توسط مالک 8 ماه و 26 روز پيش
270 میلیون تومان
مساحت زمین: 230 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 1/1 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 10 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 2 روز پيش
300 میلیون تومان
مساحت زمین: 500 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 600 هزار تومان
کاربری: مسکونی
آگهی توسط مالک 8 ماه و 22 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 2400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 104 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 3 روز پيش
250 میلیون تومان
مساحت زمین: 2500 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 100 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 75 متر
آگهی توسط مالک 6 ماه و 3 روز پيش
360 میلیون تومان
مساحت زمین: 300 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 1/2 میلیون تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 2 روز پيش
370 میلیون تومان
مساحت زمین: 750 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 493 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 17 متر
آگهی توسط مالک 12 ماه و 2 روز پيش
180 میلیون تومان
مساحت زمین: 400 متر مربع
تعداد بر: 2 بر
قیمت هر متر زمین: 450 هزار تومان
کاربری: کشاورزی
طول بر اصلی: 14 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 16 روز پيش
385 میلیون تومان
مساحت زمین: 1100 متر مربع
تعداد بر: 1 بر
قیمت هر متر زمین: 350 هزار تومان
کاربری: مسکونی
طول بر اصلی: 70 متر
آگهی توسط مالک 11 ماه و 2 روز پيش